°C 20

VG VODOOPSKRBA: Politika sigurnosti vode za ljudsku potrošnju

26.06.2019.

Juraj Odrčić

Provođenje politike sigurnosti vode za ljudsku potrošnju podrazumijeva zalaganje i međusobnu suradnju svih zaposlenika VG Vodoopskrbe s krajnjim ciljem zadovoljstva korisnika s isporučenom vodnom uslugom

Postizanje zadovoljstva korisnika sustava vodoopskrbe i odvodnje se u VG Vodoopskrbi, između ostalog nastoji ostvariti i kroz primjenu HACCP sustava uspostavljenog prema smjernicama Codex Alimentariusa.

Uspješno provodeći sve zadane smjernice, HACCP sustav vodi ka neprekidnom poboljšanju kroz kontinuirane provjere na dnevnoj razini. Jednom godišnje provjeru politike sigurnosti, kao zakonsku obvezu, provodi certificirano tijelo.

- Vrlo odgovorno izvršavamo zadaće kao što su kontinuirano i u dovoljnim količinama osigurana isporuka zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju, očuvanje zdravlja i sigurnosti ljudi, sprečavanje onečišćenja okoliša, odgovorno gospodarenje s prirodnim resursima, poštivanje zakona i drugih obvezujućih propisa te neprestano poboljšavanje djelotvornosti postupaka i poslovnih procesa- poručuju iz VG Vodoopskrbe.

Uprava tvrtke uspostavila je politiku sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, kojom je službeno izrazila namjere i opredijeljenost vezane za sigurnost i zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju u okviru pozicije u prehrambenom lancu, kao i usklađenost s poslovnim ciljevima te zahtjevima za sigurnost korisnika i zakonske regulative.