°C 1

Veliki interes tvrtki za projekt Aglomeracije: EURCO, STRABAG, TIGRA...

03.08.2018.

Juraj Odrčić

Na otvoreni postupak javne nabave za Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica - rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje, do 20. srpnja koji je ujedno bio i krajnji rok za dostavu, pristiglo je ukupno 11 ponuda od sedam ponuđača što pokazuje veliki interes izvođača za ovaj mega projekt gradnje novog pročistača otpadnih voda sa sustavom od 140 km odvodnje.

Među ponuditeljima se nalaze neke velike poznate tvrtke sa sjedištima u Hrvatskoj poput EURCO d.d., Kolektor Koling d.o.o, STRABAG d.o.o, GIP PIONIR ZAGREB; TIGRA d.o.o., Bubanj-niskogradnja i drugi, ali i firme sa stranim adresama poput Kostaka i Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co.

Za ovaj građevinski dio projekta procijenjena je vrijednost javne nabave u iznosu od 236 milijuna kuna, a podijeljen je na tri predmeta/grupe među kojima su Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice (A.1), Dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec (A.2) i Dogradnja sustava odvodnje na području Donjeg Turopolja (A.3).

Za prvu grupu radova ponude tvrtki se kreću od 86 do 115 milijuna kuna, a velika razlika u ponudama vidljiva je i u druge dvije grupe. Tako se ponude za cjelinu Dogradnje sustava odvodnje za područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec kreću od 158 do 174 milijuna kuna, a za cjelinu koja se odnosi na Donje Turopolje cijenovno najpovoljnija je ponuda od 227 milijuna kuna dok je najviša 295 milijuna kuna.

Zaprimljene ponude trenutno su u postupku obrade nakon kojega će naručitelju radova prema sustavu javne nabave biti analizirane najpovoljnije ponude s preporukom za potpisivanje ugovora. Na jesen bi tako mogli imati prve izvođače građevinskih radova za Aglomeraciju Velika Gorica. Već ranije su provedeni natječaji za vođenje projekta te komunikaciju.