Novosti Sport Događanja

Vijećnici u petak odlučuju o besplatnom vrtiću u Velikoj Gorici

28.11.2023. / Redakcija

Pred nama je posljednja ovogodišnja sjednica Gradskoga vijeća na kojoj se donosi proračun za narednu godinu, a u njemu po prvi puta se nalazi predizborno obećanje o besplatnim vrtićima.

Usvoji li se gradski proračun za 2024. godinu od sljedeće pedagoške godine, one koja počinje u rujnu, roditeljima će u cijelosti biti pokriven trošak predškolskog odgoja u redovitom 10-satnom programu. Početak ove mjere znači i ispunjenje obećanja gradonačelnika Krešimira Ačkara da će u svom prvom gradonačelničkom mandatu urediti predškolski odgoj na način da se omogući besplatan vrtić.

Roditelji sada sudjeluju u mjesečnoj ekonomskoj cijeni redovitog programa sa 75 eura za prvo dijete u vrtiću, ukupno 131 euro ukoliko imaju dvoje djece u vrtiću dok su za treće oslobođeni plaćanja naknade. Programi koji su besplatni za roditelje su kraći program predškole, poseban program za djecu s teškoćama u razvoju, kao i program za djecu iz obitelji koja su korisnici zajamčene minimalne naknade. Prosječna puna ekonomska mjesečna cijena smještaja po djetetu u dječjim vrtićima Grada Velike Gorice iznosi 344 eura, a od sljedeće pedagoške godine do te cijene financirat će se program za svako dijete iz gradskog Proračuna odnosno vrtići će biti besplatni za svu djecu u gradskim i privatnim vrtićima.

- Posebne programe kao što su rano učenje stranog jezika, Montessori, sportski, umjetnički i drugi programi dalje će sufinancirati roditelji, ovisno o programu – čitamo iz prijedloga Proračuna.

Broj djece u predškolskom sustavu posljednjih se godina mijenja te su vidljivi trendovi povećanja obuhvata djece predškolske dobi u okviru institucionalnog odgoja i obrazovanja. Godišnje se na području Grada Velike Gorice rodi oko 580 djece što znači da na području Grada Velike Gorice živi oko 3500 djece rane i predškolske dobi. Predškolskim sustavom je u pedagoškoj godini 2023/24. obuhvaćeno 3147 djece iz čega proizlazi da je oko 90% djece predškolske dobi obuhvaćeno nekim oblikom institucionalnog odgojno-obrazovnog programa. Obuhvat djece od treće godine do polaska u školu je veći od 95%.

Najveći broj djece polazi redoviti predškolski program u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica (2567-ero djece), slijede dječji vrtići drugih osnivača (privatni dječji vrtići na području Grada Velike Gorice: 350-ero djece, privatni dječji vrtići u drugim gradovima: 20-ero djece, vrtići Grada Zagreba i SUVAG: 60-ero djece), dadilje (80-ero djece) i uključivanje u kraći program predškole (70-ero djece).

Raspoloživi podaci o broju djece i obuhvatu institucionalnim predškolskim sustavom, pokazuju da je Grad Velika Gorica iznad hrvatskog prosjeka i na razini Europske unije. Gledano na razini EU-a, RH ima najnižu razinu obuhvaćenosti djece u dobi od četiri godine do polaska u osnovnu školu – 81.8% u 2019. godine u odnosu na EU27 prosjek od 95.3% (Eurostat, 2021.a), dok je na području Grada Velike Gorice više od 96% djece u dobi od četvrte godine uključeno u predškolski sustav.

Novi kapaciteti

Kako bi se ostvarilo predizborno obećanje o besplatnim vrtićima Grad Velika Gorica prvo treba osigurati mjesto za svako dijete čiji roditelji zadovoljavaju osnovna dva uvjeta – da su zaposleni i imaju prebivalište u Velikoj Gorici. Niz novih objekata značajno je poboljšao stanje s prostornim kapacitetima. Ranijih godina izgrađeni su vrtići u Velikoj Mlaki i Svačićevoj ulici u V.Gorici, proširen vrtić u Podbrežnici i Pucekovićevoj, kao i niz drugih objekata, a vrtići su stigli i u Selnicu Ščitarjevsku, Malu Bunu i Lukavec.

Naime, Grad Velika Gorica dobio je gotovo 3.600.000,00 eura bespovratnih sredstava za izgradnju dva nova dječja vrtića maksimalnog kapaciteta što će pridonijeti ispunjavanju strateškog cilja osiguravanja vrtića za svako dijete. Radi se o vrtićima s po 200 mjesta u odvojku ulice Slavka Kolara, pored Umjetničke škole F. Lučića, te u Kurilovcu u Pokupskoj ulici, svaki vrijedan preko 4,5 milijuna eura. Vrtić u Kurilovcu gradit će se u 2025. godini dok će u Kolarevoj radovi se izvesti već u sljedećoj godini dok će se pokrivenost dječjim vrtićima proširiti i na Dubranec.

- Koliko su nam najmlađi u fokusu najbolje pokazuju i izdvajanja iz proračuna. Prema klasifikaciji troškova proračuna „predškolsko i osnovno obrazovanje“ u 2022. godini bilježi 30,2 milijuna eura, planirano je 35 milijuna eura u ovoj godini dok će sljedeće godine narasti na 46,4 milijuna eura s projekcijom za 2025. godinu od 54,6 milijuna eura. Novim vrtićima osigurat ćemo mjesto za svako dijete, osloboditi roditelje plaćanja predškolskog programa, a novim školama omogućiti jednosmjensku nastavu, sve sa ciljem povećanja standarda na najvišu razinu – kazao nam je gradonačelnik Krešimir Ačkar.

Podijeli