Novosti Sport Događanja

Crkva u Velikoj Mlaki "pod krovom"

05.09.2017. / Ivana Ćurić

Radovi na izgradnji crkve Srca Isusova u Velikoj Mlaki utihnuli su početkom kolovoza, tako je prva faza radova završena za manje od godinu dana otkako je položen kamen temeljac, no do završetka ima još puno posla.

Novu crkvu krasi toranj visok 36 metara, te je, kako je zamišljeno, u njemu vidljiv spoj tradicionalnog graditeljstva Turopolja i moderne arhitekture. Kosina novog tornja je kosina kapele Svete Barbare. Vrijednost cijelog projekta je 26,5 milijuna kuna. Nadbiskupija je odobrila sredstva potrebna da se crkva stavi „pod krov“, i taj dio radova je gotov dok sada slijedi onaj teži dio, završetak radova s unutarnjim uređenjem za što su potrebna nova sredstva.

Prvi dio je napravljen, ali za dovršetak crkve, unutarnje uređenje kao i uređenje okolnog prostora nedostaje otprilike 14 milijuna kuna.

Crkva je sagrađena na zemljištu kojeg je darovao Grad Velika Gorica, dok je Zagrebačka nadbiskupija u zamjenu darovala zemljište za školu u Novom Čiču. Župa je bila oslobođena plaćanja komunalnog doprinosa, no osiguranje potrebnih financija za završetak gradnje skupljanjem donacija u današnje vrijeme je vremenski dug proces, pa se sa sigurnošću ne može reći kada će kompletna gradnja crkve završiti. U župi se nadaju da će gradnju potpomognuti Grad Zagreb i Grad Velika Gorica.Zapadno od nove crkve sagrađen je na istoj parceli i župni ured koji je svojevrsna moderna verzija starog čardaka u kojem su župne prostorije. Inače, kada sve bude gotovo, svojih posebnosti koje kriju simboliku imat će i unutrašnji prostor crkve.

Krstionica će biti na ulazu u crkvu, oltar u središtu. Desno od oltara će biti mala kapelica za Presveto, a sakristija je smještena uz ulaz u crkvu, da svećenik ulazi gdje i sav
narod.

Galerija slika

Crkva u Velikoj Mlaki "pod krovom" Crkva u Velikoj Mlaki "pod krovom" Crkva u Velikoj Mlaki "pod krovom" Crkva u Velikoj Mlaki "pod krovom" Crkva u Velikoj Mlaki "pod krovom" Crkva u Velikoj Mlaki "pod krovom" Crkva u Velikoj Mlaki "pod krovom" Crkva u Velikoj Mlaki "pod krovom" Crkva u Velikoj Mlaki "pod krovom" Crkva u Velikoj Mlaki "pod krovom" Crkva u Velikoj Mlaki "pod krovom" Crkva u Velikoj Mlaki "pod krovom"

Podijeli