°C 1

U srijedu nova sjednica Gradskog vijeća

12.12.2019.

Juraj Odrčić

Nakon još jedne maratonske sjednice na kojoj je izglasan Proračun za 2020. godinu pred gradskim vijećnicima je novo druženje. 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 18. prosinca 2019. godine s početkom u 13,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37. Odluke koje će pred vijećnike pogledajte OVDJE.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1) I. izmjene i dopune Proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu
a) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2019. godinu
b) I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2019. godinu

2) Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Grada Velike Gorice

3) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 753/2, k.č.br. 756/1 i k.č.br. 758/1 sve k.o. Mraclin

4) Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za Mjesni odbor Čička Poljana

5) A) Prijedlog Odluke o podjeli poslovnog udjela trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o.
B) Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. bez naknade

6) Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja GZ Kušanec – istok

7) Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec

8) Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Velike Gorice Međunarodnom udruženju „Energetski gradovi“ („Energy Cities“)

9) Prijedlog Zaključka o potpisivanju Sporazuma o plaćanju godišnje naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o.