°C 12

Predložite osobe koje će dobiti nagrade Grada Velike Gorice

18.10.2017.

ivana

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Velike Gorice uputilo je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Velike Gorice u 2017. godini.

Kao i svake godine 13. prosinca, na Dan Grada Velike Gorice, Gradsko vijeće Grada Velike Gorice će najzaslužnijim pojedincima i pravnim osobama dodijeliti javna priznanja Grada Velike Gorice.

Nagrada Grada Velike Gorice s likom Franje Lučića

Dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju na području društvenih djelatnosti;

Nagrada Grada Velike Gorice „Krčka vrata“

Dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju u gospodarskim djelatnostima, razvitku grada i unapređenju kvalitete života građana;

Nagrada Grada Velike Gorice s likom Nikole Škrlca Lomničkog

Dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju za doprinos razvitku demokratskih političkih institucija, aktivnog građanstva, lokalne i mjesne samouprave i političke kulture;

Nagrada Grada Velike Gorice „Zlatna turopoljska podgutnica“

Dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju u jačanju ugleda i promociji Grada Velike Gorice u zemlji i svijetu;

Nagrada Grada Velike Gorice „Turopoljsko srce“

Dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju na području humanitarnog djelovanja;

Počasno građanstvo Grada Velike Gorice – za posebne zasluge.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Velike Gorice imaju vijećnici i radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik, građani, udruge, trgovačka društva, vjerske zajednice i ustanove.

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU:

Za pojedince:

–da se radi o istaknutim pojedincima ili skupini građana koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, kulturno-umjetničkim, pedagoškim, sportskim, humanitarnim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i ostvarili izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih djelatnosti, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi navedenih djelatnosti Grada,

 –da se radi o pojedincima ili skupini građana koji su se svojim požrtvovnim djelovanjem istakli u poduzimanju djela kojima je uz vlastiti rizik od drugoga otklonjena prijeteća pogibelj i poduzimanje drugih akcija i aktivnosti u pružanju ljudske pomoći,

 –da se radi o pojedincima ili skupini građana koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka,

Za pravne osobe:

 -da su tijekom godina, odnosno za razdoblje za koje se dodjeljuje priznanje, ostvarili izuzetne poslovne, javne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Grada i doprinijeli međunarodnoj promidžbi i ugledu Grada.

 Pozivaju se svi zainteresirani predlagatelji da svoje prijedloge na popunjenom obrascu dostave najkasnije do 06.11.2017. godine u zatvorenoj omotnici i s naznakom „ne otvaraj“ na adresu: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

Detalje poziva i obrasce za prijedloge pogledajte OVDJE.