°C 24

Za programe i projekte mladih Grad pripremio 90 tisuća kuna

23.05.2019.

Petar Brnada

Grad Velika Gorica raspisao je Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga mladih i udruga za mlade u 2019. godini za koje su pripremili ukupno 90 tisuća kuna.

Pritom najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu iznosi 2.000 kuna, a najveći 14.000 kuna. Javni poziv ostaje otvoren sve do 30. studenog ove godine ili do iskorištenja sredstva u Proračunu Grada Velike Gorice za 2019. godinu.

Drugi je ovo raspisani Javni poziv Grada Velike Gorice za sufinanciranje projekata i programa mladih koji stiže nakon odrađenog prvog kruga potpora u kojemu je mladima podijeljeno 125 tisuća kuna.

Tako sada Udruge sukladno Javnom pozivu mogu prijaviti programe/projekte koji prate mjere i aktivnosti Programa djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 10/2018) ili Programa za mlade Grada Velike Gorice za razdoblje od 2016. – 2018. godine iz kojih iz Grada ističu više prioritetnih područja.

Neformalno obrazovanje

Jedno od njih je 'Neformalno obrazovanje mladih' koje ima za cilj postojanje kvalitetnih neformalnih obrazovnih programa koji odgovaraju potrebama mladih u Gradu Velikoj Gorici, a obuhvaća aktivnosti provedbe istraživanja potreba mladih za neformalnim obrazovnim programima i ponude trenutnih obrazovnih programa na području Grada te druge programske ili projektne aktivnosti koje razvijaju neformalne obrazovne programe za mlade u Velikoj Gorici.

'Aktivno djelovanje mladih i razvoj lokalnih udruga mladih' također se našlo među prioritetima, a cilj mu je razvijen sustav podrške mladima za aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici te postojanje poticajnog okruženja za razvoj udruga mladih i za mlade.

Pritom se kao glavne aktivnosti ističu provedba radionica, edukacija i/ili treninga za mlade o pokretanju i osnivanju udruga za mlade, poticanje razvijanja vlastitih ideja i inicijativa, aktivnom građanstvu u lokalnoj zajednici i sl., ali i druge programske ili projektne aktivnosti koje razvijaju poticajno okruženje za razvoj udruga mladih i za mlade te potiču njihovo aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

Treće prioritetno područje je 'Jačanje kompetencija mladih za tržište rada', a neke od aktivnosti su provedba programa individualnog i grupnog karijernog savjetovanja za učenike srednjih škola i druge programske ili projektne aktivnosti koje jačaju kompetencije mladih za tržište rada.

Socijalne usluge

Među područjima su se našle i 'Socijalne usluge za mlade u lokalnoj zajednici' čiji je cilj kvalitetna ponuda raznih socijalnih usluga za mlade u Gradu Velikoj Gorici.

Riječ je o aktivnostima poput pružanja organizirane savjetodavne/psihoterapijske pomoći mladima, organizacije vršnjačke pomoći u srednjim školama uz mentorstvo stručnjaka, druge programske ili projektne aktivnosti koje razvijaju ponudu raznih socijalnih usluga za mlade (radionice, tribine, edukacije…).

Kultura i mladi

'Programi kulture i programi nezavisne kulture mladih' još su jedno prioritetno područje koje za cilj ima postojanje kvalitetnih programa kulture mladih i programa nezavisne kulture mladih u Gorici.

Najvažnije aktivnosti pritom su strateška suradnja s Gradom Velikom Goricom na razvoju nezavisne kulture mladih u Gradu, organiziranje zajedničkih kulturnih manifestacija i festivala za mlade i ostale građane, druge programske ili projektne aktivnosti kulture i nezavisne kulture mladih.

I posljednje, šesto prioritetno područje, jest 'Podizanje kvalitete života mladih u gradu' kojemu je cilj kvalitetna ponuda programa za mlade koji uključuju radionice, edukacije i tribine s ciljem podizanja kvalitete života mladih u Gradu Velikoj Gorici, a uključuje aktivnosti poput provedbe radionica, edukacija, i tribina za mlade koji su usmjereni podizanju kvalitete života mladih u Velikoj Gorici.

Sve o uputama za prijavitelje, detaljima poziva i propisanoj dokumentaciji možete pronaći na web stranicama Grada Velike Gorice.