°C 2

Voda u Gudcima nije za korištenje

05.10.2020.

Maja Peranić

Iz Zagrebačke županije danas su izvijestili kako voda u naselju Gudci nije ispravna za korištenje.

Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) obavještavaju se mještani naselja Gudci koji koriste lokalni vodovod Gudci - Ledišćak da voda iz istog nije ispravna za korištenje.

Dana 28. rujna 2020. u svrhu monitoringa vode za ljudsku potrošnju uzet je uzorak vode iz lokalnog vodovoda Gudci - Ledišćak u naselju Gudci (Gudci 14).

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju uzorak prema ispitivanim parametrima zbog bakteriološkog onečišćenja NIJE SUKLADAN Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 125/17 i 39/20).

Korištenje takve vode za piće, pripremu jela, za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama.