Novosti Sport Događanja

Vijećnicima manje naknade za 39 kuna, najviše "srezana" naknada za predsjednika vijeća

02.03.2021. / Redakcija

Jedna od točaka dnevnog reda danas na Gradskom vijeću je bilo i donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Gradskog vijeća i članovima stalnih i povremenih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Velike Gorice.

Smanjenje je bilo nužno radi usklađivanja s novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona i područnoj lokalnoj samoupravi koji propisuje da su Gradovi dužni uskladiti Statute. Zakon propisuje da Grad s više od 60.000 stanovnika, kao što je Velika Gorica, neto naknada ne može na godišnjoj razini iznositi više od 13.000 kuna po članu predstavničkog tijela. Također, propisuje se da naknada za predsjednika predstavničkog tijela može najviše biti uvećana za 50% od naknade za člana predstavničkog tijela, a potpredsjednicima ista može biti uvećana najviše za 30%.

Naknada za predsjednika Gradskog vijeća do sada je iznosila 5.561,43 kn , a potpredsjednicima 1.408,50 kuna, u sljedećem sazivu predsjednik vijeća će imati 1350 kuna što je maksimalna naknada koja može biti nakon novog usklađivanja zakona, a zamjenici će imati naknadu u iznosu od 1170 kuna. Vijećnici će imati 39 kuna manju naknadu nego do sada, odnosno 900 kuna.

-Naknadu dobivamo svaki mjesec, a sjednice imamo svaka tri mjeseca, pa bi naknade mogle biti samo za mjesec kada se održavaju sjednice-komentirala je na ovu temu Karmen Rak, vijećnica MOST-a.

Nezavisni Alanmilan Šembera dodao je kako bi naknada trebala biti isplaćena članovima Vijeća po dolascima, jer "ako se netko ne pojavljuje, ne treba primati ni naknadu, da bude fer".

-Glasamo za smanjenje naknade, treba to podržati, ali opet imamo maksimalnu moguću naknadu, pa ću ja glasati protiv, trebalo bi veće smanjenje biti, ovo je samo usklađivanje sa zakonom-izjavio je vijećnik Tomislav Jakovljević.

Prije nego što su izglasali ovu odluku, predsjednik Neven Karas napomenuo je kako se nove, smanjene naknade, odonose na novi saziv vijeća koji će se konstituirati nakon svibanjskih izbora.

Podijeli