Novosti Sport Događanja

Potpore za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstva

01.02.2017. / Ivana Ćurić

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1.

Ukupna sredstva javne potpore za tu operaciju iznose 151.261.593,00 kuna, od toga se iz proračuna Europske unije osigurava 85% sredstava, a Republika Hrvatska sudjeluje u sufinanciranju preostalih 15% potrebnih sredstava.

Sukladno Natječaju prihvatljivi prijavitelji su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura (protuvrijednost u kunama).

Potpora obuhvaća dodjelu namjenskih nepovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti koje se odnose se na: kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda, osim proizvoda ribarstva, kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda i operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a od 27.1.2017. do 27.3.2017. godine, a više informacija o otvorenom Pozivu i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći ovdje.

Podijeli