°C 17

Mala Kosnica i Petina "ispali" iz prostornih karata

06.02.2019.

Juraj Odrčić

Zagrebačka županija trenutno provodi javnu raspravu glede VII. izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačke županije, a ovim strateškim prostornim dokumentom dugoročno se planira namjena zemljišnih površina, koridori ključne infrastrukture i drugi prostorni uvjeti na području županije te time i na području Velike Gorice.

Među novostima ovoga Plana posebno se ističe i nova grafička karta na kojoj su "prekrižena" naselja Petina i Mala Kosnica iz čega smo zaključili da ovih naselja u budućim kartama više neće biti. Kako smo dobili pojašnjenje iz Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, nije bilo promjene građevisnkog režima u odnosu na prošle planove već se radi o brisanju oznake građevinskog područja iz kartografskog prikaza.

Bez daljnjeg građevinskog razvoja ovih naselja

Željka Kučinić, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, tako pojašnjava kako se naselja Petina i Mala Kosnica, prema svim važećim prostornim planovima, nalaze unutar Prostora za razvoj Zračne luke Franjo Tuđman, dakle unutar prostora koji nije namijenjen za formiranje građevinskog područja i daljnji razvoj naselja.

Važećim Prostornim planom Zagrebačke županije, člankom 16., utvrđeno je da se Prostor za razvoj Zračne luke nalazi unutar I. kategorije zaštite prostora unutar koje se, člankom 79., utvrđuje režim sanacije postojećih naselja Mala Kosnica i Petina do preseljenja. Navedeni režim uveden je zbog neposredne blizine uzletno – sletne staze i drugih objekata Zračne luke navedenim naseljima (naselja se nalaze neposredno u produžetku glavne piste), odnosno zbog stalne i neposredne opasnosti te brojnih negativnih utjecaja koje ovi objekti imaju na stanovnike navedenih naselja, kao i zbog osiguranja mogućnosti daljnjeg širenja Zračne luke unutar Prostora za razvoj.

- U režimu sanacije prostora do preseljenja dopušta se planiranje neophodne prometne i komunalne infrastrukture te rekonstrukcija postojećih građevina, a sve prema uvjetima koji se utvrđuju Prostornim planom uređenja Grada Velike Gorice, u skladu s odredbama ovog Plana - pojašnjava Kučinić.

Prijedlogom VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije navedena se odredba nije mijenjala već je, zbog nedvojbenog tumačenja Prostornog plana Županije, u kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora, brisana simbolična oznaka za navedena naselja koja ni prema važećem planu, kao ni prema ovim izmjenama, nikako ne označava mogućnost formiranja građevinskih područja.

Ublažavani uvjeti za Črnkovec, Bapče i Selnicu

- Navedena zabrana formiranja građevinskog područja za ova dva naselja na snazi je još od 1985. godine kad je, tada važećim Prostornim planom grada Zagreba,  utvrđena površina za širenje zračne luke i zabrana formiranja građevinskog područja te nužna sanacija do preseljenja. Zabrana je vrijedila, osim za naselja Mala Kosnica i Petina, još i za naselja Selnica, Bapča te dio naselja Črnkovec - dodaje ravnateljcia Zavoda za prostorno planiranje uz pojašnjenje da su za područje Selnice, Bapča i dio Črnkovca uvjeti ublaženi.

Tako je, pojašnjava ravnateljica Kučinić, Prostornim planom Zagrebačke županije, a osobito IV. Izmjenama i dopunama donesenim 2011. godine, područje stroge zabrane smanjeno je samo na navedena naselja Petina i Mala Kosnica koja se nalaze u produžetku glavne piste. Navedenim IV. Izmjenama ovog Plana utvrđen je položaj druge, rezervne staze za vožnju s karakteristikama uzletno-sletne staze, i to u značajno manjem obuhvatu nego u ranijim planovima. Druga staza za vožnju smještena je unutar Prostora za razvoj Zračne luke, usporedo s postojećom uzletno-sletnom stazom. Time se otvorio prostor za formiranje građevinskih područja naselja, i dalje uz ograničenja utvrđena ovim Planom, u Kontaktnom području uz Zračnu luku, za naselja Bapča i Selnica.

- Ovim prijedlogom VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije navedena ograničenja za naselja Bapča i Selnica unutar Kontaktnog područja dodatno se ublažavaju zbog dovršetka izgradnje novog putničkog terminala i pristupne ceste Zračnoj luci Franjo Tuđman. Ovim prijedlogom omogućuje se proširenje građevinskog područja navedenih naselja za 30%. Proširenje će se provesti kroz Prostorni plan uređenja Grada Velike Gorice - pojašnjava Kučinić novosti koje idu na ruku vlasnicima zemljišta u ovim naseljima.

Također, ovim se prijedlogom VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije ukida ograničenje širenja građevinskih područja od 5% za naselja unutar Potencijalnog vodozaštitnog područja Črnkovec, zbog dovršenih hidrogeoloških istraživanja (Hrvatske vode) i utvrđenih prvih zona zaštite budućih crpilišta. Riječ je o naseljima Črnkovec, Kobilić, Lazina Čička, Lekneno, Ščitarjevo, Drenje Ščitarjevsko i dr. Širenje građevinskih područja također će se provesti kroz Izmjene Prostornog plana uređenja Grada Velika Gorica, a nakon donošenja ovih VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije.