Novosti Sport Događanja

Grad uputio zahtjev za uklanjanjem ilegalno izgrađenih objekata za odlaganje otpada

17.06.2024. / Redakcija

Grad Velika Gorica službeno je od Državnog inspektorata i ostalih nadležnih institucija zatražio poduzimanje dodatnih aktivnosti na suzbijanju ilegalnog odlaganja otpada na administrativnom području Velike Gorice, a prije svega uklanjanje ilegalnih objekata za prikupljanje otpada koji su izgrađeni na području Kosnice.

U službenom dopisu koji poslan iz Grada između ostalog se navodi:

„Unazad par godina upozoravamo na gorući problem nastajanja sve većeg broja divljih deponija na području katastarskih općina Kosnica i Obrezina, a na području Mjesnih odbora Kosnica i Šćitarjevo, a o čemu smo obavijestili i nadležno ministarstvo prijavom navedenog područja kao lokacije koje su potencijalno onečišćene opasnim otpadom ("crna točka") na području Republike Hr¬vatske. Budući da se radi o području II. i III. zone Vodocrpilišta Kosnica, Grad je dio područja pokrio kamerama te smo u postupku ishođenja dozvola za korištenje drona kako bismo brže reagirali te stali na kraj nelegalnom odlaganju otpada. No sve navedeno neće riješiti situaciju već nelegalno izgrađenih objekata, uz izliku sanacije poljoprivrednog zemljišta, odnosno, uz izliku postav¬ljanja zahtjeva za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko. Napominjemo da je nave¬dene zahtjeve nemoguće prihvatiti budući da se radi o vodozaštitnom području koje je potrebno sani¬rati i vratiti u prvobitno stanje.“

Naime, iako je sveukupna situacija po pitanju ilegalnog odlaganja otpada na području grada puno bolja nego prije, zahvaljujući nizu poduzetih mjera, kao glavni problem sada je aktualan dovoz građevinskog otpada s područja Zagreba. Na području Kosnice podignuti su i ilegalni objekti koji zaprimaju dio takvog otpada, dok se ostatak odlaže u okoliš. Kako su takvi objekti podignuti i djeluju protuzakonito, Grad je zatražio njihovo rušenje, odnosno uklanjanje.

Podijeli