°C 16

Prometna jedinica mladeži traži studente za rad

30.11.2016.

Nefertum IT

Policijska uprava zagrebačka objavila je oglas koji se čini kao dobra prilika za zaraditi studentski džeparac, riječ je o obavljanju poslova u sklopu Prometne jedinice mladeži na zagrebačkom području.

Prometna jedinica mladeži obično obavlja poslove nadzora prometa u mirovanju i upravljanja prometom na raskrižjima i drugim potrebnim lokacijama na području Grada Zagreba.

Osobe koje se mogu primiti u službu moraju biti redovni studenti i imati važeću iskaznicu Student servisa Zagreb, moraju biti psihofizički sposobni za rad u Prometnoj jedinici mladeži što dokazuju uvjerenjem osobnog (obiteljskog) liječnika, moraju imati položen vozački ispit
i da nisu kazneno prijavljivani ili da nisu pod istragom zbog počinjenih kaznenih djela.Oni koji se prime u prometnu jedinicu mladeži bavit će se fizičkim i ručnim upravljanjem prometom na raskrižjima, pružat će informacije građanima,provoditi preventivne akcije u prometu i dr.

Zainteresirani kandidati trebaju popuniti obrazac za prijam u Prometnu jedinicu mladeži i s priloženom dokumentacijom mogu se javiti svaki radni dan od 9 do 10 sati u Policijsku upravu zagrebačku, Služba za sigurnost cestovnog prometa, Petrinjska 20/VI kat.