°C 20

Masku na lice pa na utakmicu

12.06.2020.

Damir Žbulj

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za održavanje sportskih natjecanja na otvorenom, uz prisutnost gledatelja.

Popuštanje mjera i odlična epidemiološka situacija omogućili su da se na terene i borilišta, uz sportašice i sportaše, vrati i publika.

Preporuke se odnose na sva sportska natjecanja, od amaterskih a do profesionalnih, radi zaštite organizatora, športaša, osoblja i ostalih sudionika. Primjenjuju se na sve prostore i objekte u kojima će se organizirati sportska natjecanja. Održavanje sportskih natjecanja na otvorenom uz prisutnost gledateljstva dopušta se uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ-a, sve dok su na snazi posebne mjere.

GLEDATELJSTVO

Evidencija

Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba u gledateljstvu radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski broj osobe.

Raspored sjedenja i maksimalan broj gledatelja

Na tribinama predviđenim za gledateljstvo osobe smiju sjediti na način da su udaljene 1,5 metar jedna od druge odnosno preporučuje se da maksimalan broj osoba u gledateljstvu ne prelazi 1/3 kapaciteta na tribinama. Preporučuje se da osobe u gledateljstvu sjede tako da nisu smještene jedna iza druge već da u svakom sljedećem redu osoba sjedi za dva mjesta pomaknuta udesno u odnosu na osobu u prethodnom redu.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature

Gledatelji trebaju na dan dolaska na utakmicu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), osoba se treba telefonski javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.

Fizička udaljenost

Za vrijeme ulaska i izlaska iz športskog objekta, kao i tijekom boravka odnosno prolaska gledatelja kroz zatvorene prostore športskog objekta na kojem se održava natjecanje (hodnici, sanitarni čvor i sl.) preporučuje se držati razmak od 1,5 metra kao nužnu fizičku udaljenost.

Maske za lice

Gledateljima se preporučuje nošenje maski za lice tijekom cijele utakmice.

 

Utakmice nogometne HT Prve lige od idućeg će kola biti s navijačima, što znači da će Goricu u srijedu Osijeku u Gradskom vrtu dočekati 'neprijateljska' atmosfera. Prvu domaću utakmicu nakon povratka nogometa u Hrvatskoj na velikogoričkom Gradskom stadionu Goričani će iduće subote igrati protiv Dinama, uz podršku s tribina. 


PROSTORNO-ORGANIZACIJSKI UVJETI OBJEKTA

Organizacija športskih natjecanja

Organizacija športskih natjecanja moguća je na otvorenim športskim objektima, uz prisutnost gledatelja, na kojima su osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti propisani važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju pojedinim športskim objektom.

Veličina prostora i maksimalni broj osoba

Treba osigurati najmanje 7 m2 neto površine poda po osobi odnosno 10 m2 bruto površine. Broj osoba pritom uključuje i trenere, instruktore, voditelje, organizatore i ostalo osoblje koje sudjeluje u organizaciji natjecanja, odnosno sve osobe koje se nalaze u prostoru za održavanje športskog natjecanja.

Dezinficijens za ruke

Dozatori dezinficijensa trebaju biti postavljeni na svakih 50 m2 u svim zatvorenim prostorima športskog objekta (svlačionice, sanitarni čvor i druge prostorije u zatvorenom dijelu športskog objekta). Na igralištima za ekipne športove na ulazu u teren, kod klupe za rezervne igraće, suce, delegate i ostale službene osobe te oko terena uz aut liniju na svakih 20 do 30 m udaljenosti potrebno je postaviti jedan dezinficijens. Kod pojedinačnih športova uz svako borilište jedan dozator, a najmanje po jedan na svakih 200 m2 unutar natjecateljskog prostora objekta koji ima više borilišta. Dezinficijens treba biti na bazi alkohola u koncentraciji od 70 % ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama proizvođača, i prikladan za korištenje na koži.


Dezinficijens za opremu

U spremištu opreme potrebno je postaviti na svakih 50 m2 jedan dezinficijens zapremnine 500 mL. Na borilištu oko terena za ekipne športove treba biti dostupan prenosivi dezinficijens na svakih 20 m, odnosno uz svaku spravu na otvorenom športskom objektu ili uz svako borilište za pojedinačne športove na način da je najmanje jedan na 100 m2.

Odlaganje otpada

U svim prostorima unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima. Fizička udaljenost na recepciji i drugim zajedničkim prostorijama u zatvorenom dijelu objekta. Potrebno je osigurati dovoljnu udaljenost između osoblja na recepciji i posjetitelja te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu distancu). Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u prostoru recepcije i drugim zajedničkim prostorijama u zatvorenom dijelu objekta sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra.

Evidencija

Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska predstavnika organizatora, trenera, instruktora, voditelja, športaša, asistenata i ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje športskog natjecanja.

Raspored

Športska natjecanja smiju biti održana samo sukladno rasporedu i s točno onim športašima, odnosno natjecateljima i trenerima, organizatorima ili voditeljima navedenima u rasporedu te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je također navedeno u rasporedu.

Plan i prioritet

Ako više natjecatelja koristi športski objekt za športska natjecanja, treninge i druge športsko-rekreativne aktivnosti, prioritete će odrediti organizator ili predstavnik natjecatelja zajedno s pravnom osobom koja upravlja športskim objektom.

HIGIJENA PROSTORA

Higijenski i sigurnosni uvjeti

Dok su na snazi posebne mjere, u športskom objektu gdje se odvija natjecanje moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju športskim objektom. Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekta (ulazni prostor, recepcija, natjecateljski prostor, sanitarni čvorovi, svlačionice i prostori za tuširanje).

Prozračivanje

Potrebno je redovito prozračivati sve unutrašnje prostore, osobito između svake aktivnosti, odnosno osigurati stalno prozračivanje, kad god je to moguće.


Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju

Opća preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtara i posvetiti pozornost održavanju pravilne brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i obnovu zraka. Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticala obnova zraka, što smanjuje koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Učestalo čišćenje i dezinfekcija

Tijekom dana potrebno je što češće dezinficirati zatvorene dijelove športskih objekata u kojima se provodi natjecanje (što obuhvaća sve dijelove športskog objekta – natjecateljski prostor, sanitarni čvor…). Dezinfekcija tijekom pauze. Sve često dodirivane površine u prostorima športskih objekata koji su u uporabi tijekom natjecanja potrebno je prije i nakon natjecanja te u svakoj većoj pauzi temeljito dezinficirati sukladno uputama HZJZ-a i što je moguće češće provjetravati. Posebnu pozornost obratiti na prostore svlačionica i prostora za tuširanje te sanitarne čvorove.


PREPORUKE ZA KORISNIKE, SPORTAŠE I DJELATNIKE OBJEKTA

Informiranost osoblja i korisnika

Prije početka rada, odnosno otvaranja potrebno je educirati zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska na vidljivom je mjestu nužno postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature

Organizatori, treneri, instruktori, voditelji, športaši, asistenti i ostali sudionici natjecanja trebaju prije dolaska u objekt izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), osoba se treba javiti svom nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.

Fizička udaljenost

Tijekom boravka športaša i drugih osoba u zatvorenim prostorima športskog objekta na kojem se održava natjecanje (svlačionice, sanitarni čvor i sl.) preporučuje se držati razmak od 2 metra kao nužnu udaljenost za fizičku udaljenost.

Maske za lice

Zaposlenicima se preporučuje korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom boravka u zatvorenim prostorima, osim u slučajevima kada to onemogućava obavljanje djelatnosti.


Zdravstveni djelatnici

U slučaju potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika tijekom aktivnosti, on je pri bliskom kontaktu dužan koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno kiruršku masku u kombinaciji s vizirom.

Dezinfekcija i higijena opreme

Nakon korištenja rekvizita, sprava i ostale opreme potrebne za natjecanje, natjecatelj ili za to zadužena osoba dužni su ih dezinficirati odmah po završetku natjecanja.

Konzumacija tekućina

Svakom se športašu preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali otpad nastao tijekom natjecanja odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

Zadržavanje u prostorima

Nakon natjecanja športaši i ostalo osoblje uključeno u provedbu natjecanja ne zadržavaju se u prostorima dulje nego što je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje treba svesti na nužni minimum.

Primanje suradnih djelatnika

Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba simptome bolesti COVID-19 (povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolju, poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li bila u kontaktu s oboljelima.

(Foto: HNK Gorica)