°C 23

Za turističke manifestacije Županija pripremila milijun kuna, po korisniku i do 100 tisuća kuna potpore

11.05.2019.

Petar Brnada

Zagrebačka županija raspisala je milijun kuna vrijedan javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije u 2019. godini.

Natječaj je otvoren do 30. svibnja ove godine, a kako su kazali iz Županije, maksimalni iznos potpore za pojedinu manifestaciju iznosi 100 tisuća kuna po pojedinom korisniku.

Pravo na potporu za manifestacije značajne za turističku ponudu Zagrebačke županije mogu ostvariti javne ustanove, ustanove u kulturi, jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i udruženja obrtnika koje su registrirane na području Zagrebačke županije i koje organiziraju manifestaciju na njezinom području.

-Podnositelj zahtjeva može prijaviti i ostvariti potpore za najviše dvije manifestacije, a potpora može iznositi do 75 posto prihvatljivih troškova manifestacije za javne ustanove, ustanove u kulturi, turističke zajednice i udruženja obrtnika. Gradovi i općine mogu ostvariti od 60 do 100 posto iznosa vrijednosti projekta ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave- pojasnili su iz Županije.

Pritom sredstva iz natječaja mogu biti namijenjena za sufinanciranje najma opreme, nabave radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja, najma prostora za održavanje događanja, najma prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezanih uz organizaciju, troškove smještaja, putne troškove, troškove promocije, usluge zaštitarske službe i druge troškove neposredne organizacije manifestacije.

-Prijave na natječaj podnose se isključivo putem sustava ePrijave i to na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija (skenirani dokumenti/formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga i ovjeriti te poslati u roku od 7 dana od dana ePrijave, (bez već priložene propisane dokumentacije), preporučenom poštom na adresu Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, P.P.  974, 10001 Zagreb uz napomenu „Prijava za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije za 2019. godinu- rekli su iz Županije.

Tekst natječaja i prijavni obrasci nalaze se OVDJE, a više informacija može se dobiti na broj telefona: 01/6009-425 ili e-mailom na uog@zagrebacka-zupanija.hr.