°C 23

Vijećnik GLAS-a Pero Josipović otvorenim pismom traži promjenu odluke o zbrinjavanju otpada

07.05.2020.

Juraj Odrčić

Vijećnik GLAS-a Pero Josipović poslao je otvoreno pismo predsjedniku Gradskog vijeća Nevenu Karasu kojim traži da se pokrene postupak za izmjenu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice. 

Naime, Gradsko vijeće Velike Gorice je na svojoj 19. sjednici 23. siječnja 2020. godine usvojilo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice, a vijećnik GLAS-a poziva se na mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koje je izdalo mišljenje 30. travnja 2020. godine na istovjetnu odluku Općine Vir koja je u mnogim svojim dijelovima slična s odlukom koju je glasovima vladajućih vijećnika donijelo Gradsko vijeće Velike Gorice.

Kao najvažnije sporne dijelove Odluke koje je donijelo Gradsko vijeće Velike Gorice izdvaja: u Odluci Gradskoj vijeća Velike Gorice u članku 7. propisuje se veličina spremnika dok jasno u svom Mišljenju na stranici 3. Ministarstvo kaže kako jedinice nisu ovlaštene Odlukom propisivati obvezu korisnika da koristi spremnik određenog minimalnog volumena. To u praksi znači da svako kućanstvo plaća onaj spremnik koji mu je predmetnom Odlukom određen, a za koji možda realno nema potrebe i da može odlučio bi se za manji spremnik kojeg bi ujedno i manje plaćao. Ovako formuliran članak ide direktno na financijsku štetu građana Velike Gorice; te u članku 11. Odluke definira se količina koju građani Velike Gorice mogu bez naknade odlagati u reciklažno dvorište. Naime, članak 35 Zakona o održivom gospodarenju otpada ne definira količine koje se mogu predavati bez naknade. Članak 11. Odluke direktno pogoduje stvaranju divljih odlagališta za koje znamo da su veliki problem u Velikoj Gorici i gdje grad ulaže znatna financijska sredstva u sanaciju istih. Ukoliko se građanima dozvoli odlaganje otpada u reciklažna dvorišta bez ograničenja smanjit će se i broj divljih odlagališta. Također, treba se omogućiti odlaganje otpada i gospodarskim subjektima po sniženim cijenama kako bi se uistinu smanjilo zagađenje okoliša neovlaštenim i neodgovornim odlaganjem otpada u prirodi.

- Odluka Gradskog vijeća Velike Gorice sadrži još niz spornih članaka i iz tog razloga vijećnik GLAS-a Pero Josipović je pozvao predsjednika Gradskog vijeća Nevena Karasa na poticanje donošenja nove Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice koja bi bila sukladna zakonu. Vjerujemo kako će stalno pozivanje predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika kako rade sve po zakonu ovog puta uistinu biti i dokazano. - piše Josipović.