Novosti Sport Događanja

Proglašena suša u Velikoj Gorici: Prijavite štetu

30.08.2022. / Redakcija

Danas je župan Zagrebačke županije, Stjepan Kožić, proglasio prirodnu nepogodu suša za područje Velike Gorice zbog velike štete na poljoprivrednim kulturama nastale u razdoblju između svibnja i kolovoza ove godine.

Oštećeni mogu prijaviti štetu do 7. rujna 2022. godine pomoću ispunjenog Obrasca PN putem e-maila prijava.stete@gorica.hr, osobno u Grad Veliku Goricu, ili poštom na adresu: Grad Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica s napomenom „Prijava za prirodnu nepogodu- suša“

U Obrascu je potrebno navesti za svaku poljoprivrednu kulturu površinu u ha, ukupan broj stabala ili trsova, a sam Obrazac mora biti u potpunosti ispunjen i potpisan.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:
• presliku osobne iskaznice,
• kopiju Lista A Zahtjeva za potporu i Lista B Prijave površina za 2022. godinu, te zbrojene površine za svaku kulturu posebno koja se prijavljuje.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

Detaljne informacije možete naći na službenoj stranici Grada.

Podijeli