Novosti Sport Događanja

Otvoren Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih

14.01.2022. / Maja Peranić

Gradsko vijeće Grada Velike Gorice, Odbor za mladež uputio je 13. siječnja 2022. godine Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice. Iz Grada pozivaju udruge mladih i koje se bave mladima da predlože kandidate i prijave ih na Javni poziv, a nakon provedbe postupka odluku o izboru članova donijet će Gradsko vijeće.

Savjet mladih Grada Velike Gorice savjetodavno je tijelo Grada koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. Sastoji se od 11 članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Člana Savjeta mladih, kada je spriječen ili odsutan, zamjenjuje njegov zamjenik, pri čemu ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na razdoblje od 3 godine.

Za članove Savjeta mladih mogu se kandidirati osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Grada Velike Gorice, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života. Član Savjeta mladih može istovremeno biti član samo jednog savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

-Pozivaju se udruge koje su, sukladno statutu, ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 40 mladih, a svi koji imaju sjedište odnosno prebivalište/boravište na području Grada Velike Gorice da podnesu kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice. Prilikom isticanja kandidature za člana, predlagatelji su dužni predložiti i zamjenika za kandidata za člana Savjeta mladih-ističu iz Grada.

Rok za isticanje kandidatura, odnosno dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Grada.

Odbor za mladež Grada Velike Gorice obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta, te utvrđuje popis važećih kandidatura koje će uputiti Gradskom vijeću na glasovanje nakon čega će Grad Velika Gorica dobiti novi Savjet mladih.

Kandidature s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Grad Velika Gorica, Odbor za mladež, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica, s naznakom „ Prijedlog kandidature za izbor člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Velike Gorice“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01/6269-939 ili osobno u Službi Gradskog vijeća, Trg kralja Tomislava 34. Velika Gorica, a sve o Javnom pozivu nalazi se ovdje.

Podijeli