°C 19

Napisali više od 6000 prometnih kazni: Goričani vole stisnuti po gasu, ali manje piju...

14.01.2020.

Petar Brnada

Nakon statistike o kaznenim djelima za 2019. godinu čije smo brojke u suradnji sa PP Velika Gorica iznijeli tijekom vikenda, sada smo zavirili i u policijske arhive kada je riječ o prometnim prekršajima kako bismo usporedili stanje na goričkim prometnicama u odnosu na godinu dana ranije, odnosno na 2018.

Kada govorimo o evidentiranim prometnim prekršajima u prošloj godini, PP Velika Gorica je tijekom 2019. godine zabilježila 6282 takva prekršaja. U odnosu na 2018. godinu kada je zabilježeno 6592 prekršaja, to je dobra vijest jer predstavlja ukupno smanjenje prekršaja za 4,7 %.

No iako je došlo do ukupnog smanjenja, među počinjenim prekršajima najviše se ističe nepropisna brzina u svezi koje je zabilježen porast i koja je odgovorna za čak 51 % prekršaja. Konkretno, lani su se dogodila 3222 prekršaja nepropisne brzine, a u 2018. godini 3018 prekršaja, što predstavlja rast od 6,76 % i potvrđuje da je brzina i dalje jedan od najvećih problema kada govorimo o sigurnosti na cestama.

Što se tiče poduzetih mjera za prekršaje nepropisne brzine, na licu mjesta je ispisano i naplaćeno 308 novčanih kazni dok je podneseno 2700 Izvješća o počinjenom prekršaju. Izrečenih mjera upozorenja u protekloj je godini bilo 214.

Alkohol i vožnja

Kada je u pitanju vožnja pod utjecajem alkohola, iz PP Velika Gorica otkrili su nam kako su u 12 mjeseci 2019. godine evidentirali ukupno 242 takva prekršaja. Godinu dana ranije zabilježeno je 416 prekršaja vožnje u pijanom stanju, a kada usporedimo te podatke dolazimo do pada te vrste prekršaja za čak 41,83 %.

Najveći broj prekršaja vožnje u pijanom stanju odnosio se na vozače koji su napuhali 1,5 i više promila. Takvih je u prošloj godini bili 72 (2018. -103 slučaja), dok se za vožnju do 0,5 promila teretilo 22 vozača, vožnju od 0,5 do 1 promil 69 vozača, a za vožnju sa od 1 do 1,5 promila 68 prekršitelja.

Prema policijskoj evidenciji poduzetih mjera, na licu mjesta kazne zbog alkohola dobilo je i platilo ukupno osmero vozača. S obzirom da su svi po koncentraciji alkohola u organizmu bili unutar granice od 0,5 promila, lako se da zaključiti da je listom riječ o mladim vozačima. Tih osmero vozača jedini su koji su kazne platili na licu mjesta; za sva ostala podnesena su Izvješća o počinjenim prekršajima kao i Prekršajni nalozi. 

Značajnom padu prekršaja vožnje u alkoholiziranom stanju svakako je doprinio i novi Zakon kojim su uvedene drastične kazne za prekršitelje, a posebice recidiviste, odnosno za već više puta uhvaćene prekršitelje koji su pijani sjeli za volan. 

Manje mobitela u vožnji

Jako dobre vijesti su podaci o smanjenju prekršaja korištenja mobitela u vožnji za 25 % (u 2019. su se pojavila 183 takva prekršaja, a u 2018. godini 244) , ali i prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa utvrđeno. Naime, lani je zabilježeno 257 takvih slučajeva, a godinu ranije čak 406, pa tako govorimo o smanjenju od 36,7 %.

Za nekorištenje pojasa u protekloj godini na licu mjesta naplaćeno je 35 novčanih kazni, ispisano je 112 Izvješća te 110 izrečenih mjera upozorenja. Zbog mobitela je kaznu platilo 37 vozača dok je njih 111 u ruke dobilo Izvješće o počinjenom prekršaju. Ukupno 35 vozača lani je sankcionirano mjerom upozorenja.

Ne poštujemo znakove

Podaci o sljedećoj vrsti prekršaja svakako zabrinjavaju. Riječ je, naime, o nepoštivanju prometnog znaka na koji otpada čak 5,87 % svih prekršaja no još više od toga zabrinjava značajan porast u odnosu na 2018. godinu. Kako nam otkriva Dragan Karačić, lani su zabilježili čak 369 prekršaja nepoštivanja prometnog znaka, a u 2019. godini 'tek' 142 iz čega je vidljivo da je došlo do drastičnog povećanja takvih prekršaja za čak 159 %.

Za nepoštivanje prometnog znaka velikogorička policija lani je naplatila 20 kazni dok je u 315 slučajeva podneseno Izvješće o počinjenom prekršaju te su izrečene 34 mjere upozorenja.

Među najčešćim prekršajima svakako se ističe i nepropisno zaustavljanje i parkiranje, a upravo su taj prekršaj Goričani u prošloj godini počinili 408 puta. U odnosu na 2018. godinu kada je zabilježeno 627 takvih prekršaja govorimo o značajnom padu prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja za 34,93 %. Za nepropisno parkiranje i zaustavljanje policija je lani naplatila 39 kazni dok je ispisala 298 Izvješća te izrekla 71 mjeru upozorenja.

Pješaci češće u prekršajima

Prekršaj neustupanja prednosti pješaku našao se u onim kategorijama prekršaja unutar kojih je zabilježen porast (u 2019. -19 takvih prekršaja, a 2018. 9), no znatno su porasli i prekršaji pješaka koji su u godinu dana skočili sa 29 na 74. Kada govorimo kaznama, gotovo svi prekršaji pješaka sankcionirani su mjerama upozorenja.

Prolazak kroz crveno svjetlo također je jedan od čestih, a uz to i vrlo opasnih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost više sudionika u prometu. Lani je zabilježen gotovo identičan broj takvih prekršaja kao i godinu ranije (41 naspram 42), a u 27 slučaja prekršaj je rezultirao Izvješćem o počinjenom prekršaju dok je u 14 slučaja ispisan prekršajni nalog.