°C 1

Lani posađeno 120.000 sadnica hrasta lužnjaka i posijano 13 tona žira

24.01.2021.

Ivana Ćurić

Na 12 tisuća hektara prostiru se turopoljske šume kojima gospodari Šumarija Velika Gorica, od toga najveća gospodarska jedinica je Turopoljski lug. Godišnja količina trupaca koja izlazi iz naših šuma iznosi 63 tisuće kubika dok je godišnji prirast 75 tisuća kubika, odnosno manje od onoga koliko priraste.

Najveća financijska sredstva Šumarija je lani izdvajala upravo za radove na zaštiti i uzgoju šuma, onomu čemu se prošlih godina davalo najviše pažnje.

-Lani smo posadili 120.000 sadnica Hrasta lužnjaka, od čega nešto više od polovice otpada na sadnju u Turopoljskom lugu. U našim šumama posijano je 13.000 kg žira hrasta lužnjaka, a na površini 500 hektara provodili su se radovi njege mladih sastojina-rekao nam je Josip Beuk, upravitelj Šumarije Velika Gorica, a kad se govori o sijanju žira, dodaje jedan kilogram žira jednak je 170 komada budućih hrastova.

Za razliku od drugih vrsta drveća u našim šumama, hrast raste sporije, pa stoga zahtjeva i najviše pažnje u prvih desetak godina rasta dok stabla ne stasaju.

–Radovi njege mladih stabala hrasta lužnjaka su od krucijalne važnosti za opstanak i razvoj mladih hrastovih sastojina. Sve druge vrste drveća na našem području rastu brže nego hrast lužnjak, a hrast je drvo čiji rast ovisi o dovoljnoj količini sunčeva svjetla, te zbog toga u prvih 10-15 godina uklanjamo svu korovsku i drugu vegetaciju da bi dali biljkama hrasta lužnjaka dovoljno svijetla da se nesmetano razvijaju. Kasnije, kada je hrast već stasao, ostale vrste mogu nesmetano rasti u suživotu s hrastom-pojašnjava upravitelj Beuk. .

Galerija slika

Lani posađeno 120.000 sadnica hrasta lužnjaka i posijano 13 tona žira Lani posađeno 120.000 sadnica hrasta lužnjaka i posijano 13 tona žira Lani posađeno 120.000 sadnica hrasta lužnjaka i posijano 13 tona žira Lani posađeno 120.000 sadnica hrasta lužnjaka i posijano 13 tona žira Lani posađeno 120.000 sadnica hrasta lužnjaka i posijano 13 tona žira Lani posađeno 120.000 sadnica hrasta lužnjaka i posijano 13 tona žira