°C 8

Kolike su naknade gradskih i općinskih vijećnika?

26.06.2020.

Redakcija

Koje županije, gradovi i općine imaju najveće, a koje najmanje naknade za rad u gradskim i općinskim vijećima popisao je Viktor Šimunić, nezavisni gradski vijećnik Grada Oroslavja za Index.hr, a izdvojili smo kolike su te naknade u Velikoj Gorici i susjednim općinama.  

Šimunić je izradio posebne tablice za županije, općine i gradove iz kojih se može vidjeti koliko se zapravo troši na vijećnike istaknuvši kako jedinice lokalne samouprave same donose odluke o vijećničkim naknadama.

U Velikoj Gorici naknade vijećnicima isplaćuju se mjesečno neovisne o tome jesu li imali sjednicu ili ne, a iznosi 939 kuna po vijećniku. Usporedimo li naknade u drugim gradovima Zagrebačke županije, od goričkih gradskih vijećnika veću naknadu imaju tek samoborski vijećnici, a ona iznosi 994,50 kn mjesečno, no dodajmo kako Općina Rugvica nije dostavila podatke o naknadama za ovo istraživanje.

S druge strane po visini naknade za predsjednika Gradskog vijeća naš grad je u Županiji na trećem mjestu, a po visini naknade za zamjenike predsjednika vijeća na šestom mjestu. One iznose 5.561,43 kn za predsjednika, odnosno 1.408,50 za njegove zamjenike.

Usporedbe radi Samobor prednjači u visini naknade predsjednika vijeća za što se izdvaja 8.950,50 kn mjesečno, a Dugo Selo ima najvišu naknadu za zamjenike predsjednika vijeća u visini od 3.500 kuna mjesečno.

(foto: Index.hr)

Najmanje naknade u Općini Orle

Kad su u pitanju općine Kravarsko, Pokupsko i Orle, najveća su izdvajanja u Kravarskom koje broji 1.987 stanovnika. Neovisno o tome je li bilo sjednice ili ne, predsjednik općinskog vijeća mjesečno dobiva 1000 kuna, njegovi zamjenici 800, a vijećnici imaju naknadu u iznosu 500 kuna, ali po održanoj sjednici.

U Općini Pokupsko naknade se isplaćuju po održanoj sjednici vijeća, za što vijećnici dobivaju 500 kuna, predsjednik 900 kuna, a njegovi zamjenici 700 kn.

Najnižu naknadu za svoj rad primaju vijećnici Općine Orle gdje se po održanoj sjednici isplaćuje 250 kuna, odnosno 300 kn zamjenicima predsjednika te 700 kn predsjedniku općinskog vijeća.

Zagrebačka županija prednjači po naknadama za skupštinare

Na razini Hrvatske Zagrebačka županija ima najveće naknade za sudionike u Županijskoj skupštini. Iako su u ovoj godini održane tri skupštine, od čega dvije elektronske putem e-pošte, mjesečno vijećnici dobivaju naknadu od 3.269,87 kn. Naknada za predsjednika Skupštine iznosi 15.143,61 kn, no aktualni predsjednik Mato Čičak, koji je na ovoj funkciji od studenoga 2019. godine, tu dužnost obavlja volonterski zbog obavljanja druge javne dužnosti, one načelnika općine Rugivica. Naknade za zamjenika mjesečno iznose 10.484,05 kn. Najmanju naknadu među predsjednicima županijskih skupština ima Zadarska županija, a ona iznosi 1.600 kuna.