°C 3

Grad: U Proračunu za 2021. predviđen do sada najveći iznos za uređenje prometnica - 41,5 milijun kuna

28.01.2021.

Redakcija

Poseban naglasak u proračunu Grada Velike Gorice za 2021. godinu bit će na velikogoričkim prometnicama, njihovoj obnovi, održavanju i izgradnji novih cesta. Za uređenje i održavanje prometnica je osiguran rekordan iznos u proračunu od 41, 5 milijuna kuna, poručili su iz gradske uprave u pojašnjenu radova u ulici Stjepana Tomaševića za što je večeras organiziran prosvjed.

- Gradska četvrt Hrvatski Velikani u posljednjih nekoliko godina je dobila novu vizuru kroz energetsku obnovu zgrada i srednjoškolskog centra, izgradnju novog dječjeg vrtića i gradskog bazena, uređenja sportsko – rekreacijskog igrališta te je samim time podignut standard naselja, a u sljedećoj fazi je rekonstrukcija dijela Ulice kralja S. Tomaševića - kažu te pojašnjavaju:

"Uređenje Ulice Stjepana Tomaševića odnosno rekonstrukcija predložena je u Programu održavanja nerazvrstanih cesta u aktivnosti Uređenja prometne infrastrukture. Za predmetnu rekonstrukciju je izrađen kompletan glavni projekt za dio ulice od Ulice kralja Petra Svačića do dvorišta dječjeg vrtića. Rekonstrukcija prometnice obuhvaća izgradnju kolničke konstrukcije s oborinskom odvodnjom u dužini od 232 metra i širine kolnika 6 metara s jednostranom pješačkom stazom s južne strane te zaštitnog zelenog pojasa sa sjeverne strane. Pješačka staza je odvojena od kolnika uzdignutim betonskim rubnjakom. Duž trase sa sjeverne i južne strane kolnika su predviđena parkirališta. Ukupno je projektirano 48 parkirališnih mjesta od kojih su tri parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom. U sklopu građenja dijela Ulice kralja Stjepana Tomaševića u Velikoj Gorici se predviđa odvodnja oborinske vode s površine prometnice putem slivnika u oborinsku kanalizaciju. Također je predviđeno da će javni isporučitelj za vodne usluge VG Vodoopskrba d.o.o. izvršiti zamjenu postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici S. Tomaševića s kućnim priključcima. Donijeta je Odluka o osnivanju povjerenstva za predmetni projekt te se početkom sljedećeg tjedna očekuje objava prethodnog savjetovanja kako bi se pokrenuo postupak javne nabave."

- Iz Programa redovnog održavanja izvršit će se sanacije kolničke konstrukcije u dužini od 90 metara ulice koja vodi prema dječjem vrtiću uz sanaciju pješačke staze u dužini od 80 metara. Na molbu stanara ulice na kolniku će se ugraditi ploha za smirivanje prometa jer se prema riječima stanovnika ulice mnogobrojni vozači ne pridržavanju propisanih ograničenja brzine - pojašnjavaju plansku dokumentaciju iz Grada. 

U 2018. godini HEP Toplinarstvo je zamijenio postojeće toplovode, a u prethodnoj godini je Hrvatski telekom položio novu optičku kanalizaciju tako da su se stekli uvjeti rekonstrukcije postojeće ulice, zaključno stoji u priopćenju.