Novosti Sport Događanja

Grad raspisao natječaj za poljoprivrednike, daju potpore za uzgoj cvijeća, pčela, voćne sadnice...

28.05.2020. / Petar Brnada

Temeljem Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2019. do 2020. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisao je Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2020. godini.

Natječaju za dobivanje potpore male vrijednosti mogu pristupiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju uvjetima da su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava; imaju prebivalište, odnosno sjedište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Velike Gorice; imaju dokaz o obavljenom ulaganju za koje traže potporu; životinje moraju biti upisane u JRDŽ (Jedinstveni Registar domaćih životinja), te da životinje nisu smještene na području užeg dijela naselja Velike Gorice.

Potpore poljoprivrednim gospodarstvima dodjeljivat će se za edukaciju i stručno osposobljavanje, nabavu/građenje nove proizvodne opreme, nabavu voćnih sadnica, sadnica jagoda i loznih cjepova, ekološku proizvodnju, uzgoj i držanje pčelinjih zajednica, uzgoja cvijeća, ljekovitog i začinskog bilja, te uzgoj gljiva.

Uz to, potpore je moguće dobiti i za baždarenje prskalica, premiju osiguranja, umjetno osjemenjivanje krava i junica, krmača i nazimica, kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu, nabavu strojeva i opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda, uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac), analizu kontrole mliječnosti, te za kontrolu kvalitete stočne hrane.

Sve o općim uvjetima i kriterijima, potrebnoj dokumentaciji te trajanju natječaja možete pronaći OVDJE.

Također, sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 6269-947.

Podijeli