°C 19

Gimnazijalci najbolji na natječaju: Sadit će hrast lužnjak i čuvat Turopoljski lug od požara!

31.01.2020.

Petar Brnada

Gimnazija Velika Gorica sudjelovala je i pobijedila na natječaju „Učeničke akcije protiv klimatskih promjena“ čija svrha je bila podržati škole u snažnijem društvenom javnom djelovanju tijekom predsjedanja RH Vijećem EU od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. vezano uz izazov klimatskih promjena.

-Naša ekološka akcija za spas šume omogućiti će našim učenicima i nastavnicima iz dobivenih sredstava sadnju 100 sadnica hrasta lužnjaka u šume Turopoljskog luga te postavljanje 5 pametnih senzora za rano otkrivanje požara u šumi na najrizičnijem području ove prapovijesne šume u srcu Turopolja- otkrivaju iz Gimnazije.

Turopoljski Lug ostatak je prapovijesne šume koja je nekad dosezala sve do područja današnjeg grada Velike Gorice. U današnjem obliku spominje se još davne 1250. god., kada je ban Stjepan Turopoljcima dodijelio šume Turopoljskog Luga, tada pod nazivom Velika šuma Turopoljski Lug. Danas je Turopoljski Lug omeđen s jedne strane rijekom Odrom, a s druge strane selima Buševec, Donji Vukojevec, Peščenica i Lekenik.

Turopoljski Lug sa svojim gustim šumama oduvijek je bio važan u životima Turopoljaca. Upravo dostupnost drva kao građe označila je Turopoljce kao vrsne drvodjelce, a povijesna arhitektura bazirala se na drvenoj građi. Stoga i ne čudi brojnost drvenih kuća, dvorova, čardaka i kurija na području Turopolja, od kojih su najpoznatiji i najljepši primjeri ovdašnje drvene gradnje, dakako, turopoljske drvene kapelice.