°C 9

Likovna monografija Mate Lovrić

25.09.2019.

Petar Brnada

Početak u 19:00 h

Predstavljanje knjige „Likovna monografija Mate Lovrić“