°C 12

Gradsko vijeće prvi puta održalo sjednicu elektroničkim putem

27.03.2020.

Juraj Odrčić

Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 20. sjednici, koja je zbog vanrednih uvjeta u državi održana elektroničkim putem, usvojilo je većinom glasova prvi paket mjera pomoći građanima i poduzetnicima na području Velike Gorice. 

Vijeće je među ostalima donijelo odluku o minimalno tromjesečnoj odgodi plaćanja komunalne naknade i za kućanstva i za poslovne subjekte, te odluku o smanjenju ili potpunom oslobađanju roditeljskih uplata za vrtiće i produženi boravak. U pripremi je već sljedeća sjednica Gradskog vijeća na kojoj će biti donesene nove mjere, priopćeno je iz Grada Velike Gorice.

Uz nekoliko tehničkih točaka Gradsko vijeće donijelo je i odluku o podizanju kredita u iznosu od 47,5 milijuna kuna koji su potrebni za projekte planirane gradskim proračunom za 2020.godinu: dodatna ulaganja Društveni dom Mala Buna (2 mil. kn), uređenje prometne infrastrukture (15 mil. kn), gradnja gradskog groblja (10,9 mil. kn), izgradnja Pump track staze (860 tisuća kn), izgradnja parkirališta u Pucekovićevoj ulici (2,8 mil. kn), tehnička zaštita javnih površina – video nadzor (2 mil. kn), izgradnja Ul.A.K.Miošića (3,3 mil. kn), izgradnja vanjskih bazena (6,5 mil. kn u 2020. i 6 mil. kn u 2021.g.), izgradnja dječjeg vrtića Selnica s prostorima društvene namjene (7,2 mil. kn) te izgradnja objekta Stara općina (9,4 mil. kn).

S obzirom na specifičnost situacije mediji nisu mogli sudjelovati zbog čega objavljujemo pune objave SDP-a, GLAS-a i MOST-a Velike Gorice na donijete odluke te očitovanje gradonačelnika Dražena Barišića na primjedbe vijećnika.

 

SDP: UMJESTO KREDITA, REBALANS PRORAČUNA RADI OČUVANJA RADNIH MJESTA

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća vijećnici HDZ-a, HSU i BM 365 Stranka rada i solidarnosti prihvatili su prijedlog gradonačelnika Barišića i dodatno zadužili Veliku Goricu za 47,5 mil kredita za izgradnju vanjskog bazena, parkirališta, Pump track stazu – što god se pod tim razumijevalo, video nadzor…I TO U VRIJEME PROGNOZIRANE RECESIJE, PADA GOSPODARSTVA I GUBITAKA RADNIH MJESTA UZROKOVANIH PANDEMIJOM KORONA VIRUSA!!!

Zahtijevali smo skidanje ove točke s dnevnog reda, obrazlagali da nije vrijeme za investiranje u programe koji nisu neophodni. Vrijeme je za pomoć građanima, očuvanje poduzetništva i obrta, te očuvanje radnih mjesta. Nije prihvaćeno. Gradonačelnik je obrazložio da kredit ipak treba uzeti „kako bi u slučaju pozitivnog razvoja situacije u kratkom vremenu, mogli nastaviti realizirati započete projekte“. Citirali smo. Zdravstvena struka govori o mjesecima, gospodarstvenici o godinama, a gradonačelnik o kratkom vremenu! Kao u onoj stranačkoj himni: „HDZ zna“.

Suočeni smo s nadolazećom gospodarskom krizom, ne samo u Hrvatskoj. Od odgovorne vlasti tražimo i očekujemo odgovorno ponašanje i nastavak samo onih investicija koje su u završnoj fazi. Sve ostalo treba zaustaviti dok posljedice krize po proračun Grada ne budu jasnije. Smatramo da je potreban rebalans proračuna i usmjeravanje tako „oslobođenih“ sredstava u programe održanja gospodarskih aktivnosti i sprječavanja gubitaka radnih mjesta.

HDZ , HSU i BM 365 Stranka rada i solidarnosti tu odgovornost nisu iskazali.

Odlučili su i da se na 90 dana odgodi plaćanje komunalne naknade i naknade za korištenje javnih površina. To je samo odgoda, obveza plaćanja ostaje za svo vrijeme u kojem poduzetnici, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva ne rade zbog mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite. A kada ne rade, nemaju niti prihode. Predložili smo oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za korištenje javnih površina i zakupa poslovnih prostora u vlasništvu grada, za cijelo razdoblje u kojemu im je rad obustavljen. Nije prihvaćeno. Gradonačelnik kaže, odluke moraju biti u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. A upravo taj Zakon, prema izmjeni od 20.03.2020., daje mogućnost Gradskom vijeću da, u slučaju nastupanja posebnih okolnosti kojima se narušava gospodarska aktivnost, obveznike oslobodi obveze plaćanja dok traju te okolnosti!

Dali su gradonačelniku ovlast da odluči o visini sudjelovanja roditelja u cijeni vrtičkih programa tijekom razdoblja u kojem traju izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom . A vrtići ne rade od 16.03.! Kada ne rade, vrtići ne provode programe u čijoj cijeni bi trebali sudjelovati roditelji. I sada bi gradonačelnik trebao odlučiti koliko će se plaćati ono što se ne provodi! Predložili smo da se za vrijeme u kojem vrtić ne ostvaruje programe zbog više sile ili izvanrednih okolnosti i u tom smislu izrečenih mjera nadležnih tijela, roditelji oslobađaju obveze sudjelovanja u cijeni programa. Ni to nije prihvaćeno. Gradonačelnik odgovara da je brže kada on donosi odluke, i odmah obećava da će od travnja svi biti oslobođeni od plaćanja. Obećavao je Gradonačelnik i ranije, posebno pred izbore, pa ništa…

Zbog neodgovorne vlasti građani Velike Gorice mogli bi imati kolače, ali ne i kruh. Mogli bi imati bazen, parkiralište, Pump track stazu, ali ne i novac za ulaznicu na bazen, automobil koji će parkirati, pa čak ni bicikl kojim će voziti po toj stazi. Jer bi mogli ostati bez radnog mjesta.

 

GLAS: PROTIV KREDITA, MJERE NISU KONKRETNE

Prijedlog Odluke o uvođenju mjere odgode plaćanja na ime komunalne naknade i naknade za korištenje javne površine fizičkim i pravnim osobama na području Grada Velike Gorice.

Obrazloženje, kontra prijedlog i glasovanje GLAS-a:

Protiv sam odluke o uvođenju mjere odgode plaćanja na ime komunalne naknade i naknade za korištenje javne površine fizičkim i pravnim osobama na području Grada Velike Gorice, ovako kako je ona predložena, jer odgoda plaćanja na 90 i/ili 180 dana neće pomoći Velikogoričkim poduzetnicima i obrtnicima, nego će samo produžiti njihovu agoniju. Podsjećam, ovom trenutnom situacijom i odlukama lokalnih te državnih vlasti i institucija najviše su pogođeni Velikogorički obrtnici, ali i svi drugi poduzetnici, posebo oni manji, kojima je potpuno onemugoćno poslovanje, odnosno prisiljeni su svoje poslove i poslovne prostore zatvoriti. Svi oni tako su uglavnom i u većini ostali bez ikakvih prohoda, nije niti ljudski niti korektno nuditi im pomoć kroz odgodu plaćanja.

Ako grad Velika Gorica želi pomoći, a mislim da bi trebao i morao pomoći poduzetništvu Velike Gorice, predlažem da se navedena plaćanja za navedeno razdoblje potpuno oproste Velikogoričkim poduzetnicima i obrtnicima. Ovakva situacija se ne događa svake godine, pa čak ni svako desetljeće, povijest nas uči da se događa jednom u 100 godina. Gradu Velika Gorica je obveza pomoći, ali stvarno pomoći, a stvarna pomoć je jedino oprost navedenih plaćanja za navedeno razdoblje, bez obzira na financijski učinak na proračunu grada. Odgoda plaćanja nije nikakva pomoć!

Ukoliko će to izazvati znatniji financijski učinak na proračun, grad Velika Gorica može u svakom slučaju odgoditi jedan od planiranih projekata u proračunu za 2020. godinu, koji nije prioritet gradu i zbog čije odgode provedbe u 2021. godini se neće ništa bitnoga dogoditi. Ukoliko se navedeni prijedlog GLAS-a prihvati GLAS će ovu Odluku, s navedenim prijedlogom podržati i glasati ZA.

Ovim putem želim apelirati i na Velikogorička komunalna poduzeća, da u navedenom razdoblju Velikogoričkim poduzetnicima i obrtnicima umanje mjesečne obveze za 50 %, a time uzrokovan manjak prihoda nadomjeste racionaliziranjem i optimiranjem svojega poslovanja tijekom 2020. godine. Isto tako, apeliram i na najmodavce, da Velikogoričke poduztnike i obrtnike, kojima su iznajmili svoje poslovne prostore, oslobode plaćanja najma u cijelom iznosu ili barem djelomično, također 50% iznosa mjesečnog najma. Gradu Velika Gorica, komunalnim poduzećima i najmodavcima, svima navedenim bi trebao biti opći interes, da poduzetnik ili obrtnik u Velikoj Gorici “preživi” ovu krizu te tako osigura svima navedenim dugoročne prihode.

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za određivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica

Odluka o dopuni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za određivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica ovako kako je predložena nema smisla, jer izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-a 19 neće trajati dugo razdoblje i/ili vječno. Stoga, smislenije je bilo predložiti konkretnu Odluku s konkretnom mjerom, jer izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-a 19 su tu, one traju već više od mjesec dana i neznamo koliko će još dugo trajati. Okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-a 19 nisu u najavi. Djeca već duže vrijeme ne idu i još neko vrijeme sigurno neće iči u vrtiće. Zbog toga ste mogli predložiti konkretnu mjeru.

Zbog svega navedenog GLAS ne može podržati ovu Odluku i bit će SUZDRŽAN.

GLAS predlaže smanjenje iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja za 50 % u sljedećih 90 dana, a u slučaju dužeg trajanja pandemije COVID-a 19 za još 90 dana. Ukoliko se prijedlog GLAS-a prihvati GLAS će navedenu Odluku, s navedenim prijedlogom podržati i glasati ZA.

Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju u 2020. godini

Grad Velika Gorica se do sada zaduživao za neke veće kapitalne projekte, što je donekle i imalo smisla, iako se veći dio tih projekata trebao financirati iz proračuna i/ili EU fondova. Grad Velika Gorica je došao na level više u zaduživanju, sada i manje komunalne projekte, koji po svim normalnim uzusima trebaju biti financirani iz proračuna, trebaju se također financirati iz kreditnih zaduženja, uz najveći proračun u povijesti grada Velike Gorice. Čestitam vam na tome, jer takvu sposobnost u upravljanju javnim novcem i proračunom grada će vjerojatno izučavati neki budući studenti na nekim svojim studijima, a vjerojatno i provedbu javnih nabava koje provodite u gradu Velika Gorica.

Nadalje, prethodno smo raspravljali o izvanrednim okolnostima uzrokovanim pandemijom COVID-a 19, a navedena izvanredna okolnost već sada utječe i utjecat će još više na gospodarske aktivnosti, a time se može realno očekivati bitno smanjenje prihoda u proračunu, pogotovu ako se ne pomaže poduzetnicima i obrtnicima da prežive ovu krizu. Zbog svega navedenog, GLAS smatra da planirano i novo kreditno zaduživanje u visini 47.500.000 kn u ovo krizno vrijeme, a kriza je tek započela, nikako ne može biti dobro i pozitivno za grad Veliku Goricu. Mi u GLAS-u smatramo da su svi navedeni projekti trebali biti financirani iz proračuna, koji ima potencijal za takve projekte, ukoliko se proračunom upravlja pošteno i transparentno, a u interesu grada i njegovih građana. Zbog svega navedenog GLAS ne može podržati novo kretitno zaduženje u visini 47.500.000 kn i glasat će PROTIV.

 

MOST: NAJOŠTRIJE ODBACUJEMO IDEJU ZA DIZANJE KREDITA 

Najoštrije odbacujemo ideju za dizanje kredita u okruženju izvanrednog stanja. Obavezno treba na snagu stupiti krizni management, koji će odmah donijeti odgovarajuće mjere. Prva i osnovna stavka kriznog managementa je zaustavljanje svih investicija i racionalizacija troškova, posebno onda kada su potpuno nepoznati težina i trajanje izvanredne situacije. Fokus rada gradske uprave sada treba biti svođenje rizika na najmanju moguću mjeru.

Stoga treba odmah obustaviti sva nova kreditna zaduženja do daljnjega Pump track staza, tehnička zaštita javnih površina, izgradnja otvorenog bazena, uređenje prometne infrastrukture i slično nisu troškovi koje treba financirati u doba krize.

Protiv smo  odgode plaćanja komunalne naknade i naknade za korištenje javne površine pravnim osobama na području grada Velike Gorice, već smo predložili totalnu obustavu plaćanja tijekom razdoblja u kojem traju izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-a 19 te na  minimalno 6 mjeseci tražimo obustavu, a ne ogodu te  ćemo tako  barem malo pomoći našim poduzetnicima. Također predlažemo da se oformi  gospodarski i ekonomski tim.

Na temu Vrtića koji  ne rade od 16. ožujka predložili smo da se za vrijeme u kojem vrtić ne ostvaruje programe zbog izvanrednih okolnosti, roditelji oslobađaju obveze sudjelovanja u cijeni programa. Ni to nije prihvaćeno. Gradonačelnik odgovara da je brže kada on donosi odluke, i odmah obećava da će od travnja svi biti oslobođeni od plaćanja. Isto tako smo predložili da se pomogne kod  zdravstvenih djelatnika bračnih partnera,  ali i bračnih partnera u kojih je jedan zdravstveni a drugi policijski ili drugi mobilizirani djelatnik, ali i prilike i kojima samohranih roditelji su mobilizirani i nemaju kako s malodobnom i vrtičkom djecom.Da vrtići iziđu u susret takvim roditeljima.Ali nažalost grad nema sluha za njih. Odbijeno.

Za kraj sramotna  je odluka oko dizanja kredita za koje i sam Ministar financija Marić ne preporuča da se podiže. Mi kao MOST  se oštro protivimo nepromišljenim odlukama gradske vlasti u ovim kriznim vremenima

 

GRADONAČELNIK BARIŠIĆ O PRIMJEDBAMA VIJEĆNIKA

Točka 1. Odgoda plaćanja komunalne naknade

Predložena Odluka prvi je korak mjera kojima Grad nastoji rasteretiti gospodarstvo i poduzetnike u ovom kriznom razdoblju čija je aktivnost uslijed navedenih okolnosti smanjena i ugrožena. Donošenjem predložene odluke omogućit ćemo usuglašavanje svih sudionika u provedbi procesa vezanog na oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, te kako bi svi zahvati u opće i pojedinačne akte koje donosi Grad unutar svoje nadležnosti putem Gradskog vijeća bili zakoniti i operativno, brzo provedivi. Potrebne odluke moraju biti u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu kao i Općim poreznim zakonom. Putem uplatnica za komunalnu naknadu, JLS naplaćuju i naknadu za uređenje voda temeljem članka 17. st.4. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva koja je prihod Hrvatskih voda, a iz kojeg članka postoje obveze Grada prema Hrvatskim vodama vezanih na naplatu i izvješćivanja oko naplate naknade za uređenje voda. Stoga je usklađenje odluka koje će donositi sve JLS na području cijele RH sa Hrvatskim vodama od iznimne važnosti. Kako bismo i u tom vremenu, do usklađenja, rasteretili naše poduzetnike, predložena je mjera odgode plaćanja. Ujedno želimo skrenuti pažnju na činjenicu da se odgoda plaćanja odnosi na sve građane, a ne samo na poduzetnike.


Točka 2. Roditeljske naknade za vrtić

Temeljem članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), osnivač dječjeg vrtića dužan je osigurati sredstva za rad dječjeg vrtića. Dječji vrtić koji je osnovala jedinica lokalne samouprave, naplaćuje svoje usluge od roditelja - korisnika usluga, sukladno mjerilima koje utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice. Programe u dječjim vrtićima sufinanciraju roditelji, a razina participacije i cijena koju plaćaju roditelji ovisi o odluci osnivača. Zbog izvanrednih okolnosti koje su nastupile zbog pandemije Corona virusom, dječji vrtići rade smanjenim kapacitetom jer većina djece ne dolazi u dječje vrtiće. Stoga predlažemo da se Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za određivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 10/16) dopuni odredbom koja će omogućiti gradonačelniku da u izvanrednim okolnostima donosi odluke o visini roditeljskih uplata dok te okolnosti traju. Ovakav način odluke predložen je iz razloga što nije moguće predvidjeti vrijeme trajanja, pa se ovim načinom omogućava brzo i operativno donošenje budućih odluka koje će roditelje osloboditi plaćanja sve dok to bude potrebno.

Odmah po donošenju predložene Odluke, gradonačelnik će donijeti sljedeći: ZAKLJUČAK o određivanju iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja tijekom razdoblja u kojem traju izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom virusa COVID-19

Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja za ožujak 2020. godine umanjuje se 50% za svu upisanu djecu bez obzira na broj dana provedenih u dječjem vrtiću, a primjenjuje se na ukupan iznos mjesečne roditeljske uplate. U sljedećim mjesecima roditelji se u potpunosti oslobađaju plaćanja cijene programa predškolskog odgoja. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 1. travnja 2020. godine i na snazi je za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 te će se objaviti u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.


Točka 3. Kreditno zaduženje

Odluka o kreditnom zaduženju predlaže se temeljem donesenog Proračuna za 2020. godinu. Iako smo zahvaćeni znanom zdravstvenom situacijom Grad Velika Gorica mora funkcionirati i ne smije stati. Odluka o kreditnom zaduženju, mišljenja smo, treba biti donesena kako bi u slučaju pozitivnog razvoja situacije u kratkom vremenu, mogli nastaviti realizirati započete projekte, tim više što se najveći dio iznosa kreditnog zaduženja odnosi na sanaciju i uređivanje prometnica na području grada. Samo Odluka ne znači da će kredit biti realiziran ukoliko zdravstveni i gospodarski razlozi to neće dozvoljavati.