°C 17

POT: Turopoljsko bratstvo uključivalo je i sestre

08.03.2020.

Juraj Odrčić

U povodu Međunarodnog dana žena i iz Plemenite opčine turopoljske oglasili su se prigodnom objavom, a vezanom uz jedan od najbitnijih dokumenata iz Turopolja - povelju Turopoljskog bratstva. Naime, upravo je na današnji datum kojim se obilježava Međunarodni dan žena - 8. ožujka, no daleke 1582. godine u Beču kralj Rudolf II potvrdio ovu povelju dajući joj zakonsku snagu za područje cijele kraljevine. 

Zanimljivost tog "ugovora" koji su među sobom "kao da proizlaze iz jedne košnice, da su iz jedne grane" potpisali Turopoljci pred zagrebačkim kaptolom jest da među odredbama koje definiraju odnose nalazimo i onu o pravu nasljedstva po ženskoj lozi. Ovako tu odredbu objašnjava Aleksandar Bresztyenszky (1843.-1904.).

Posljednja točka statuta kaže: „i ako se kći ili sestra, ili nećakinja, ili uopće koja od roda plemića udade bez volje i znanja istih, za kojega neplemića ili kmeta, tada neće moći takova imati niti stjecati među njima nikakvoga djela baštine, niti nikakvih posjedovnih prava na imanja“.

Iz okolnosti, da statut ovdje negativno govori, da navodi slučaj, u kojem ženskoj djeci turopoljskih plemića ne pripada baština, imanja i posjedovna prava, valja zaključiti da im sve to pripada, barem u stanovitoj mjeri, ako im se „otvori“ nasljedstvo, a one su neudate, udate za plemića, ili za neplemića ali privolom i znanjem oca, brata, odnosno muških rođaka. Tako je u Turopolju uistinu i bilo, budi da muški, budi da ženski potomci traže diobu plemićke imovine, ženskoj je djeci, ne isključuje li istu u statutu navedena okolnost, pripadao i dio baštine, obiteljskih nekretnina.

U tom pogledu stoji turopoljski statut u suglasju s hrvatskim zakonom od godine 1273., koji niti isključuje niti ograničuje naročito žensko potomstvo od nasljedstva, dok ugarski zakon od 1222.g., zlatna bula, osigurava kćeri i onda, kad otac nije ostavio sinova, samo jednu četvrtinu očeve imovine.

Lako je za zaključiti da žene u srednjem vijeku nisu bile ravnopravne muškarcima, no ova odredba pokazuje da su Turopoljci svoje sestre, prema starom hrvatskom pravu, držali jednakima u imovinskim odnosima.