°C 14

Provjerite jeste li među dobitnicima potpora za obnovu drvenih kuća i čardaka

13.06.2019.

Petar Brnada

Povjerenstvo za provedbu Projekta obnove tradicijske graditeljske baštine donijelo je konačnu listu za dodjelu bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja, priopćili su danas iz Grada.

Podsjetimo, Grad Velika Gorica u ožujku je raspisao Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja koji je bio upućen svim vlasnicima/suvlasnicima; korisnicima (zakupnicima ili najmoprimcima) tradicijskih objekata na području grada da podnesu prijave kako bi im se mogla sufinancirati obnova drvenih kuća i čardaka koji čine graditeljsku baštinu Turopolja.

Što se tiče subvencija, Grad Velika Gorica dodijelit će financijske potpore za obnovu tradicijskih objekata u maksimalnom iznosu do 50% od traženog iznosa navedenog u prijavnom obrascu, a najviše do 50 tisuća kuna.

 

RB

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

ADRESA GRAĐEVINE

BROJ BODOVA

IZNOS
POTPORE

1.

Cvetković Vilenko

Tratinska 49, Lukavec

28

47.000,00

2.

Roginić Josip

Okuje 61

26

15.000,00

3.

Bačić Siniša

Vladimira Nazora 22, Mraclin

26

30.000,00

4.

Galeković Mirjana

Ladislava Galekovića 5, Mraclin

25

17.000,00

5.

Sever

Veronika

Rakitovec 168

23

30.000,00

6.

Huzjak

Šaban Marija

Vukomerić 25a

20

15.000,00

7.

Korenić

Sušec Jana

Jagodno 104

20

15.000,00

8.

Bratić Anto

Kozjača, Jerleković 12A

19

15.000,00

9.

Dijanežević Stjepan

Lomničica 51 Vel. Gorica

17

16.000,00