Novosti Sport Događanja

Lomničani: Truju nas! Strabag: Nije istina! Inspektorat: Sve je po zakonu.

17.05.2019. / Redakcija

Asfaltna baza u Donjoj Lomnici ostaje trn u oku građanskoj inicijativi "Stop asfaltnoj bazi u Lomnici", a kako je posljednjih tjedana u njoj u nekoliko navrata i kroz tzv. "probni rad" bilo i proizvodnje asfalta sve jače su bojazni da je u susjedstvo niknula "tvornica smrti".

I dok Inicijativa nastavlja svoje aktivnosti koje bi dovele do izmještanja ovoga pogona mi smo zatražili od Državnog inspektorata i Strabaga odgovore kakve su proizvodne aktivnosti u tijeku s obzirom da cijela asfaltna baza službeno još nije u pogonu.  

Državni inspektorat potvrdio nam je da je ovoga mjeseca građevinska inspekcija provela nadzor asfaltne baze na lokaciji u Donjoj Lomnici te dala pojašnjenje za kamione koji su iz baze izlazili puni asfalta.

- Glavnim projektom kao sastavnim dijelom građevinske dozvole, predviđen je pokusni rad asfaltne baze prema planu provođenja probnog rada asfaltne baze s ciljem dokazivanja da je asfaltna baza izgrađena u skladu sa svim uvjetima, odnosno u skladu s građevinskom dozvolom - navodi Državni inspektorat.

Pokusni rad asfaltne baze je prijavljen dana 18. travnja te 26. travnja 2019. godine, a isti je trajao u periodu od 23. do 30. travnja 2019. godine, te je za isti uredno vođen građevinski dnevnik, navodi se u odgovoru. 

 - Slijedom gore navedenog do današnjeg dana nisu utvrđene nepravilnosti iz nadležnosti građevinske inspekcije - zaključak je ovog od tri nadzora koji je izvršen u Donjoj Lomnici.

Inspekcija zaštite okoliša, koja je također provela nadzor utvrdila je kako društvo koje spominjete u svom upitu (Strabag op.a.) posjeduje rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš s propisanim mjerama zaštite okoliša izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike. 

 - Utvrđeno je kako su tijekom pokusnog rada, putem ovlaštene osobe obavljena mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnog izvora asfaltnog postrojenja iz kojih je razvidno da ista ne prekoračuju propisane granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak. Nadzorom je utvrđeno da tijekom pokusnog rada nije nastao otpad - nalaz je inspektorata o utjecaju na okoliš.

 Nadzor je obavila i inspekcija rada za zaštitu na radu. Nadzorom nisu utvrđene nepravilnosti u primjeni Zakona o zaštiti na radu. Ovdje napominjemo da propisima zaštite na radu nisu predviđene razlike između probnog i redovitog rada, odnosno poslodavac mora ispunjavati sve zahtjeve kao i za redoviti rad, stoji u odgovoru Državnog inspektorata.

 O proizvodnim aktivnostima u asfaltnoj bazi poslali smo upit i samome investitore - Strabagu, a oni odgovaraju da se objekt gradi sukladno pravomoćnoj građevinskoj dozvoli i tehničkoj dokumentaciji koja je sastavni dio iste dozvole. 

- Zakon o gradnji predviđa  probni rad prije izdavanja uporabne dozvole, tijekom  kojeg se provjerava rad ugrađenih komponenti, vrše potrebna mjerenja i ispitivanja  i po potrebi rade podešavanja kako bi objekt odgovarao zadanim kriterijima. Strabag d.o.o. ima odobrenje za probni rad, odnosno probni rad asfaltne baze i trajanje istog predviđeno je projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio građevinske dozvole - odgovor je Strabaga iz kojega napominju da će završetku svih predviđenih radova Investitor zatražiti izdavanje uporabne dozvole.   

Nadzori državnih inspektorata, koji su sporadične prirode, nisu garancija mještanima da bi u najavljenom radu asfaltne baze tijekom cijele godine emisije onečišćujućih tvari bile pod kontrolom. U posljednje vrijeme stoga se može čuti, iako i dalje bez službene potvrde gradske uprave, da će u okolici asfaltne baze biti postavljeni mjerni uređaji iz kojih bi se svakodnevno pratile emisije štetnih tvari.

Podijeli