°C 26

Plesni teatar Milka Šparembleka- Međunarodni dan plesa

17.04.2019.

Petar Brnada

Povodom Međunarodnog dana plesa- ulaz besplatan

U suradnji s Plesnim klubom Megablast

Predavanje uz projekcije

Predavač: prof. Maja Đurinović

Početak u 18 sati