Novosti Sport Događanja

Financijske potpore: Za vatrogastvo 200 tisuća, za udruge mladih 125 tisuća kuna

31.01.2019. / Ivana Ćurić

Grad Velika Gorica ovih je dana raspisao nekoliko javnih poziva za financiranje projekata i programa udruga iz raznih područja.

Za financiranju programa/projekata udruga za razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara, objavljen je Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora. Prioritetni programi/projekti za Grad Veliku Goricu su oni koji se odnose na razvoj vatrogastva, provođenja mjera zaštite od požara, a udruge mogu prijaviti program/projekt za aktivnosti koje doprinose i pružanje zaštite od požara te promicanju i razvoju volonterstva.

Za financiranje navedenih programa na raspolaganju je 200.000 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000 kuna.

Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava ili do kraja 2019. godine

Socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljske udruge

Objavljen je i javni poziv za jednokratne financijske potpore u 2019. godini za udruge iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljske udruge za aktivnosti koje su u skladu s Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu te Strategijom izjednačavanja mogućnosti i prava osoba s invaliditetom Grada Velike Gorice, a za koje nisu odobrena sredstva temeljem drugih javnih poziva Grada Velike Gorice; zatim za donacije i sponzorstva; obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično, jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično); edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zajednicu), podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.

Javni poziv otvoren je do 30. studenog 2019. ili do iskorištenja sredstva u Proračunu Grada Velike Gorice za 2019. godinu.

Za ovu namjenu na raspolaganju je 235.000,00 kuna koji se raspoređuje prema aktivnostima kako slijedi: za socijalno-humanitarne i zdravstvene aktivnosti osiguran je iznos od 100.000,00 kuna; za aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata osiguran je iznos od 100.000,00 kuna; za aktivnosti udruga koje su sukladne Strategiji izjednačavanja mogućnosti i prava osoba s invaliditetom Grada Velike Gorice osiguran je iznos od 35.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijske potpore koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Pozivu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 10.000,00 kuna.

Socijalno- humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljske udruge od posebnog interesa za Grad Veliku Goricu u 2019.godini

U svrhu dodjele financijskih potpora za programe/projekte socijalno-humanitarnog i zdravstvenog sadržaja te programe braniteljskih udruga od posebnog interesa za Grad Veliku Goricu raspoloživ je ukupan iznos od 750 tisuća kuna.

Za socijalno-humanitarne i zdravstvene programe osiguran je iznos od 500.000,00 kuna, a za programe braniteljskih udruga osiguran je iznos od 250.000 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/ projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 100.000,00 kuna.

Udruge na ovaj javni poziv mogu prijaviti projekte i programe u području socijalno-humanitarne djelatnosti, zaštite od nasilja u obitelji, brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi, u području prevencije bolesti i zdravstvene zaštite i u području brige za branitelje Domovinskog rata.

Rok za podnošenje prijedloga je 04.ožujka 2019. godine.

Javni poziv za udruge  mladih i udruge za mlade

Još 125.000 kuna osigurano je na raspolaganju za programe udruga mladih i udruga za mlade koji se provode za korisnike s područja Grada Velike Gorice u 2019. godini. Udruge mogu dobiti financijsku pomoć za provedbu radionica, edukacija, treninga i tribina za mlade koji su usmjereni podizanju kvalitete života mladih u Gradu Velikoj Gorici ili koje razvijaju aktivno građanstvo i društvenu toleranciju, zatim za jačanje kapaciteta udruga mladih i udruga za mlade, za programe koji nude raznovrsne socijalne usluge za mlade u lokalnoj zajednici, za aktivnosti jačanja kapaciteta mladih u području profesionalnog usmjeravanja, karijernog savjetovanja i zapošljavanja i dr.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 14.000,00 kuna.

Detalje svih javnih poziva i informacije o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na službenim stranicama Grada.

Podijeli