°C 20

Predložite najzaslužnije pojedince i pravne osobe grada

11.10.2018.

Petar Brnada

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Velike Gorice i ove je godine uputilo Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja najzaslužnijim pojedincima i pravnim osobama Velike Gorice u 2018. godini.

Gradsko vijeće priznanja će dodijeliti povodom Dana Grada koji se obilježava 13. prosinca, a među priznanjima se nalaze Povelja Grada Velike Gorice – za životno djelo, Nagrada Grada Velike Gorice te Počasno građanstvo Grada Velike Gorice – za posebne zasluge.

Nagrada Grada Velike Gorice podijeljena je na više priznanja poput Nagrade Grada Velike Gorice s likom Franje Lučića koja se dodjeljuje za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju na području društvenih djelatnosti; Nagrade Grada Velike Gorice „Krčka vrata“ za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju u gospodarskim djelatnostima, razvitku grada i unapređenju kvalitete života građana; Nagrade Grada Velike Gorice s likom Nikole Škrlca Lomničkog koja se dodjeljuje za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju za doprinos razvitku demokratskih političkih institucija, aktivnog građanstva, lokalne i mjesne samouprave i političke kulture.

Uz njih se dodjeljuju i Nagrada Grada Velike Gorice „Zlatna turopoljska podgutnica“ za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju u jačanju ugleda i promociji Grada Velike Gorice u zemlji i svijetu te Nagrada Grada Velike Gorice „Turopoljsko srce“ za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju na području humanitarnog djelovanja.

Kriteriji dodjele

Što se tiče kriterija dodjele, za pojedince je nužno da se radi o istaknutim pojedincima ili skupini građana koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, kulturno-umjetničkim, pedagoškim, sportskim, humanitarnim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i ostvarili izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih djelatnosti, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi navedenih djelatnosti Grada.

Pored toga važno je da se radi o pojedincima ili skupini građana koji su se svojim požrtvovnim djelovanjem istakli u poduzimanju djela kojima je uz vlastiti rizik od drugoga otklonjena prijeteća pogibelj i poduzimanje drugih akcija i aktivnosti u pružanju ljudske pomoći te da se radi o pojedincima ili skupini građana koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka.

Kada su pravne osobe u pitanju, bitno je da su tijekom godina, odnosno za razdoblje za koje se dodjeljuje priznanje, ostvarili izuzetne poslovne, javne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Grada i doprinijeli međunarodnoj promidžbi i ugledu Grada.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se pisanim putem i mora obavezno sadržavati ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, ime i prezime tj. naziv fizičke ili pravne osobe koja se predlaže za javno priznanje, naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi prijedlog sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa ili postignuća zbog kojih se javno priznanje predlaže te životopis, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu priznanja imaju vijećnici i radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik, građani, udruge, trgovačka društva, vjerske zajednice i ustanove, a svi zainteresirani svoje prijedloge na popunjenom obrascu trebaju dostaviti najkasnije do 9. studenog, u zatvorenoj omotnici i s naznakom „ne otvaraj“ na adresu: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.