°C 28

Matičin četvrtak u znaku stabloreda

15.05.2018.

Vana Pocrnjić

Na Matičinom četvrtku ovog puta se raspravljalo o „Stanju mladih stabloreda“ koju je vodio doc.dr.sc. Damir Drvodelić iz Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu.

Prisutni su dobili priliku na primjeru 15 mladih stabloreda vidjeti kakvo je stanje istih s arbokulturnog gledišta. Naglasak predavanja bio je na izboru kvalitetne sadnice, selekciji biljaka po načelima "Prava vrsta na pravom mjestu", poželjnim karakteristikama kod selekcije urbanih stabala, nestručnoj njezi i održavanju (zaštita žilišta od samohodnih kosilica i rotoflakserica, zaštita debla od suncožara, oblikovanje krošanja mladih stabala po Costellu, navodnjavanje, prihrana, malčiranje, zaštita od biljnih bolesti i štetnika i dr.).

Gost predavanja sve je prikazao kroz fotografije, a stanje stabloreda u Velikoj Gorici procijenio je kao dosta lošim. Pokazao je pojedinačne primjere nestručne njege i održavanja, a to sve kako bi se u skoroj budućnosti uvele edukacije i možebitno popravljanje sadašnjeg stanja kako bi drvoredi ispunjavali svoju funkciju.

Drvodelić je napomenuo kako je, pravilnim izborom vrste ili kultivara za određeno mjesto sadnje i stručnom brigom potrebno formirati stabla u stabloredima koja će biti u stanju oduprijeti se globalnim klimatskim promjenama u bliskoj budućnosti a posebno snažnim i naglim promjenama urbane mikroklime.

Stabloredi bi trebali biti otporni na ekstremne ekološke čimbenike (suša, poplave, snažni vjetar, sol, polucija tla i zraka, mokri snijeg i led i dr.), sigurni za ljude, pokretnu i nepokretnu imovinu, dobrog vitaliteta i zdravstvenog stanja te lijepog estetskog izgleda primjerenog dobi i vrsti/kultivaru.