Novosti Sport Događanja

Počele prijave za financijske potpore programa i projekata u sportu

23.01.2017. / Nefertum IT
Raspisan je Javni poziv udrugama za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u sportu za 2017. godinu

Za financiranje programa osigurano je 330.000,00 kuna, a javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu Grada Velike Gorice za 2017. godinu.

Natječajna dokumentacija za ovaj Poziv dostavlja se u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„Prijedlog programa/projekata u sportu za 2017. godinu“ – NE OTVARATI

Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni OVDJE, a šalju se na: Grad Velika Gorica, Upravni odjel za predškolski odgoj,školstvo i šport, Trg kralja Tomislava 34,10 410 Velika Gorica

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: sport@gorica.hr .

Podijeli