Novosti Sport Događanja

Općina Orle prodaje nekretnine: Oranice i građevinske parcele procijenjene na više od 230 tisuća kuna

31.07.2022. / Redakcija

 

Općina Orle nedavno je odlučila prodati nekretnine u svom vlasništvu. Riječ je o oranicama i građevinskom zemljištu početno procijenjenom na  230.300.00 kuna. Jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 10 posto od početne cijene te mora biti evidentirana na računu Općine Orle do isteka roka za podnošenje pisanih ponuda.

Ponuditelji prilikom podnošenja ponude na Javni natječaj moraju uplatiti jamčevinu u unaprijed navedenom iznosu i to na žiro račun Općine Orle broj: HR3424020061854200006, model plaćanja: HR68 s pozivom na broj 7242-01B s naznakom ”Jamčevina za natječaj — prodaja nekretnina” u opisu uplatnice.

Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 15 dana od dana okončanja postupka natječaja. Odabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelj koji uspije u natječaju, a naknadno odustane od zaključenja ugovora nema pravo na povrat jamčevine.

Pisane ponude sa svim podacima, ispravama i dokumentima dostavljaju se preporučeno poštom ili osobno u zatvorenim kuvertama na adresu: Komisija za prikupljanje pisanih ponuda za promet imovinom Općine Orle, Orle 5, 10411 Orle, s naznakom otvaraj " —ponuda za kupnju nekretnine. Rok za dostavu ponuda 7. kolovoza.

Zainteresirani ponuditelji mogu izvršiti uvid u nekretninu uz prethodnu najavu u Općini Orle, pozivom na niže navedeni broj telefona 01 6239 096. Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orle, Orle 5, Orle , putem e-mail adrese: info@opcina-orle.hr ili putem telefona na: 01/6239-096.

Općinski načelnik u roku od osam dana od dana podnošenja prijedloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja Komisije za promet imovinom Općine Orle, donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Općina Orle pridržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

 

 

Podijeli