Novosti Sport Događanja

Sastaje se Gradsko vijeće: Na dnevnom redu javni prijevoz, proračun za 2022., preimenovanje Trga maršala Tita...

25.11.2021. / Petar Brnada

Sazvana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice koja će se održati u utorak, 30. studenog, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica.

Na dnevnom redu sjednice koja će započeti u 9 sati naći će se ukupno 14 točaka, a među najvažnijima su prijedlog proračuna za 2022. godinu, izvješće o organizaciji javnog prijevoza, Prijedlog Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika…

Potpun dnevni red sjednice Gradskog vijeća donosimo u nastavku:

 

 1. Prijedlog Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. s projekcijom za 2023. i 2024.
 2. a) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2022. godinu
 3. b) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2022. godinu
 4. c) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2022. godinu
 5. d) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2022. godinu
 6. e) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2022. godinu
 7. f) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2022. godinu
 8. g) Prijedlog Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2022. godinu
 9. h) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2022. godinu
 10. i) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2022. godinu
 11. j) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. na području Grada Velike Gorice
 12. k) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Velike Gorice za 2022. godinu
 13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu
 14. Izvješće o organizaciji javnog prijevoza Grada Velike Gorice:
 15. a) Izvješće Gradonačelnika o pružanju usluge javnog prijevoza od strane Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), s posebnim osvrtom na status ugovora o pružanju usluge javnog prijevoza
 16. b) Plana Grada Velike Gorice za rješavanje problema javnog prijevoza za 2022. (koji podrazumijeva gradski linijski prijevoz, željeznički prijevoz i autobusne linije koje prevoze građane Velike Gorice do Zagreba), sa financijskim pokazateljima/procjenama
 17. c) Prijedlog Gradonačelnika za dugoročno rješenje problema javnog prijevoza (koji podrazumijeva gradski linijski prijevoz, željeznički prijevoz i međužupanijske linije koje prevoze građane Velike Gorice do Zagreba) sa terminskim planom, procjenom financijskih sredstava i izvorima financiranja.
 18. Prijedlog Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Velike Gorice
 19. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje iznosa komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine na području Grada Velike Gorice
 20. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice za 2022. godinu
 21. Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Velike Gorice za 2021. godinu
 22. Prijedlog Odluke o preimenovanje trga u naselju Velika Gorica, Gradska četvrt Vladimir Nazor
 23. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Velika Gorica, Gradska četvrt Miljenko Granić
 24. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Velike Gorice za 2021. godinu i Godišnji plan razvoja s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 25. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Velike Gorice za vrijeme od 2022. do 2025. godine
 26. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Velike Gorice za 2022. godinu
 27. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Razvojne agencije Grada Velike Gorice – VE-GO-RA
 28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Športsko rekreacijskog centra jezera Novo Čiče

Podijeli