°C 20

U pripremi novi EU projekt za kanalizaciju područja oko Male Bune

07.03.2017.

Juraj

Iz VG Vodoopskrbe najavljuju kako počinje priprema novog EU projekta Aglomeracija Mala Buna kojim se predviđa izgradnja sustava fekalne odvodnje u naseljima Mala Buna, Velika Buna, Ključić Brdo, Kozjača, Šiljakovina, Podvornica, Pustike, Barbarići Kravarski, Kravarsko, Novo Brdo i Žitkovčica.

Na navedenom području ne postoji izgrađeni sustav javne odvodnje već je odvodnja otpadnih voda riješena putem induvidualnih sabirnih ili septičkih jama te nerijetko dolazi do ispuštanja otpadnih voda u obližnje vodotoke. Navedeno loše stanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uzrokuje nedostatne higijensko-sanitarne uvjete života stanovništva te isto predstavlja prijetnju onečišćenju površinskih i podzemnih voda. Velik problem predstavlja i neugodan miris koji postaje izraženiji tijekom ljetnih mjeseci, a s kojim su naročito suočeni stanovnici Male Bune, poručuju iz VG Vodoopskrbe.

Iz navedenog proizlazi da je otpadne vode na ovom području nužno adekvatno zbrinuti odnosno uspostaviti javni sustav odvodnje. U tu svrhu izrađena je Prethodna studija isplativosti aglomeracije Mala Buna prema kojoj bi aglomeracija obuhvatila oko 3 300 ekvivalent stanovnika te je za istu predviđena izgradnja 42 km gravitacijskih cjevovoda, 15 km tlačnih cjevovoda i 32 crpne stanice. Predviđa se da će ukupni investicijski troškovi za ovaj projekt iznositi približno 70 milijuna kuna.

U ovoj godini Hrvatske vode i VG Vodoopskrba u suradnji s Gradom Velika Gorica osigurali su financijska sredstva za izradu Studije izvedivosti i Studije utjecaja na okoliš, a nakon čega će uslijediti daljnje aktivnosti na pripremi i apliciranju sredstava iz EU fondova za realizaciju ovog projekta.

- Važnost ovog projekta leži u činjenici da će se njegovom realizacijom spriječiti zagađivanje površinskih i podzemnih voda te podignuti kvaliteta života stanovnicima navedenih područja – istaknuo je direktor VG Vodoopskrbe g. Stjepan Rak.