Novosti Sport Događanja

Pomozite zaštiti prirodni dragulj Turopolja u kojem su svoj dom pronašli dabrovi, vidre, barske kornjače i riba crnka

23.06.2022. / Redakcija

Izvorišno područje rijeke Odre očuvano je vodeno stanište raznolikih biljnih i životinjskih vrsta, kao stvoreno za rekreaciju i učenje o vodenim ekosustavima, ali je također i važan dio identiteta lokalne zajednice šireg prostora Turopolja. Dabrovi, vidre, barske kornjače, razne vrste žaba i riba crnka (Umbra karmeri) stanovnici su ove zelene oaze, a mala vodenleća, podvodna vodenleća, barska leća, žuti lokvanj, smeđi šilj i klasasti krocanj predstavljaju njezino biljno bogatstvo. Sve njih trebalo bi se zaštiti Planom upravljanja područjem ekološke mreže Odra kod Jagodna,  kroz suradnju lokalnog stanovništva i svih glavnih korisnika i upravljača područjem.

U tijeku je rasprava o prijedlogu Plana upravljanja područjem ekološke mreže Odra kod Jagodna koju provodi Javna ustanova „Zeleni prsten“. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe građani mogu dostaviti do 3. srpnja elektronskom poštom na info@zeleni-prsten.hr ili u pisanom obliku nas adresu Javne ustanove 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor.

- Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi – poručili su iz JU Zeleni prsten.

Cilj ove akcije je poboljšati kakvoću i količine vode u vodotocima Odra, Želin i Kosnica. Stvoriti preduvjete za povećanje broja karakterističnih vrsta za ovo područje poput ribe crnke (Umbra krameri) te poboljšati očuvanost ciljnog stanišnog tipa 3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion.

Foto: Zeljko Hladika/Pixsell; Google earth

 

Podijeli