26.07.2010

Turopoljske znamenitosti na GPS-u

Adria Guide Velika Gorica putni je vodič koji se učita u GPS uređaj, a služi za pregledavanje informacija i navođenje na Vama zanimljiva odredišta grada Velike Gorice i Turopolja.


Adria Guide Velika Gorica, Turistička zajednica grada Velike Gorice realizirala je u suradnji s tvrtkom Navigo Sistem d.o.o. koja je generalni distributer GARMIN GPS navigacijskih uređaja za Hrvatsku, BiH, Makedoniju, Srbiju, Crnu Goru i Kosovo.


To je elektronički turistički vodič koji korisnicima omogućuje detaljno, jednostavno, brzo i pregledno obilaženje raznih zanimljivih destinacija. Pod destinacije se podrazumijevaju POI točke (engl. Point Of Interest) ili točke interesa, koje su zanimljive različitim kategorijama korisnika. Svaka točka sadrži kratki opis, fotografiju, lokaciju s točnim koordinatama te kontakt informacije (adresu, broj telefona, broj faksa, web i e-mail adresu), kao i druge parametre potrebne kako bi korisnik ovog vodiča pronašao sebi zanimljivo odredište za razgledavanje i dobio potrebne informacije o njemu. Odabirom točke na uređaju može se prikazati gdje se točka nalazi na karti te odmah napraviti navođenje na tu točku.


Vodič je jednostavan za korištenje na GPS uređaju, a sadrži 67 točaka. Točke interesa su podijeljene po kategorijama. Osnovne kategorije su: znamenitosti, drvene kapele, sakralni objekti, izletišta, gastronomija i smještaj. Ako Vas zanima drveno graditeljstvo po kojem je Turopolje poznato, odaberete kategoriju „drvene kapele“ i na uređaju će se prikazati popis točaka, kapele i njihove slike, a pomoću tekstualnog opisa imate mogućnost informiranja o pojedinoj kapeli. Pritiskom na tipku GPS uređaja možete napraviti navođenje do te drvene kapele pomoću satelitskog GPS sustava.


Kulturni sadržaj vodiča je dodatno opisan i audio materijalom koji predstavlja samu kulturnu znamenitost. Na unaprijed definiranoj udaljenosti od točke GPS uređaj će aktivirati zvučnu datoteku koja će Vam predstaviti kojoj kulturnoj znamenitosti se približavate.


Putni vodič podržava više jezika pa ga mogu koristiti i posjetioci iz drugih zemalja.Najave - Kultura