02.05.2010

Priopćenje predsjednice Skupštine

Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske od 17. ožujka 2010. godine (Narodne novine br. 36/2010) riješeno je da građani pravo na lokalnu samoupravu ostvaruju preko lokalnog predstavničkog tijela, te odredio nadležnost za imenovanje odnosno razrješenje članova, predstavnika ili poslovodnih organa u upravnim vijećima javnih ustanova, trgovačkih društava ili drugih pravnih osoba kojih je osnivač, vlasnik ili član jedinica lokalne samouprave.

Ustavni sud Republike Hrvatske smatra da općinski načelnici, gradonačelnici odnosno župani nemaju zakonsku ovlast izbora, imenovanja ili razrješenja osoba čije je djelovanje od interesa za jedinicu lokalne samouprave, odnosno da im je ta ovlast inherentna s obzirom na narav poslova koje obavljaju.

To iz razloga jer ovlast zastupanja u smislu Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne obuhvaća ovlast imenovanja članova i predstavnika jedinice lokalne samouprave u skupštinama trgovačkih društava kojih je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Pravo zastupanja jedinice lokalne samouprave odnosi se na zakonsko zastupanje tih jedinica „ prema van „ (primjerice, na sudu, prema trećim osobama, drugim državnim i javnim tijelima, itd.). Statut jedinice lokalne samouprave određuje tijelo koje je za to nadležno. Nadalje, odredbe Zakona o trgovačkim društvima nisu mjerodavne za određivanje tijela nadležnog za imenovanje odnosno razrješenje predstavnika jedinice lokalne samouprave u skupštinama i drugima tijelima trgovačkih društava.

I, završno, Ustavni sud Republike Hrvatske napominje da su pravna stajališta izražena u navedenom Rješenju opće pravne naravi i obvezujuća za sve jedinice lokalne samouprave u kojima postoji ili će se eventualno pojaviti problem koji je bio predmet ispitivanja u tom ustavnosudskom postupku.

Statut Grada Velike Gorice određuje da je Gradsko vijeće nadležno za statusne promjene u trgovačkim društvima u kojima je Grad jedini vlasnik.

Slijedom navedenog, Gradsko vijeće Grada Velike Gorice je na svojoj 8. sjednici dana 29. travnja 2010. donijelo odluku kojom je, između ostalog, imenovalo Skupštinu trgovačkih društava u vlasništvu Grada Velike Gorice: „VG Komunalac“ d.o.o., „VG Čistoća“ d.o.o., „VG Poduzetnički centar“ d.o.o., „VG Vodoopskrba“ do.o. i „Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica“ d.o.o. u sastavu Vesna Fabijančić Križanić, predsjednica, te Tonino Picula, Goran Beus Richembergh, Tajana Amšel Zelenika, Željko Fadljević i Ozren Robić, članovi.

S obzirom na Rješenje Ustavnog suda, Statut Grada Velike Gorice i Odluku Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, skupštine trgovačkih društava sastat će se u najskorijem mogućem roku i preuzeti dužnosti koje proizlaze iz zakona sukladno Rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske.

O svim daljnjim aktovnostima, javnost će biti pravovremeno obaviještena.Komentari
Prikaži ostale komentare ...Korisničko ime
Prepiši kod

*** Komentari na forumu objavljuju se u realnom vremenu i bez ograničenja objave komentara te se vgdanas.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje te širenje mržnje na vjerskoj, nacionalnoj, rasnoj ili drugoj osnovi. Komentari koji neće zadovoljavati navedene uvjete bit će moderirani ili izbrisani.Komentiranjem na vgdanas.hr prihvaćate ove uvjete u cijelosti.

Najave - Kultura

22.01.2017 Pinokio
-kazališna predstava
-dvorana Gorica u 17 sati