Oglašavanje


Kontakt:  Tomislav Magačić - 098/650633 - tomislav@vgdanas.hr
             
              Juraj Odrčić - 098/9324813 - jura@vgdanas.hrOglašavanje zainteresiranim strankama na portalu VGdanas.hr omogućeno je preko oglašavačkih pozicija(banner) te sponzoriranih članaka i fotogalerija.

Na jednoj poziciji moguće je postaviti do 3 oglasa u rotaciji sa 15 sekundi prikazivanja pojedinog (na način da se jedan oglas prikazuje 15 sekundi svakih 30 sekundi).

Oglas možemo povezati sa Vašom internetskom stranicom ili bez dodatne naplate osnovne informacije postaviti na VGdanas portal u obliku članka(tekst, fotografija, lokacija na karti grada). Oglas(banner) izrađujemo bez dodatne naplate.

Marketinškim agencijama odobravamo popust za posredovanje sa oglašivačima.

Sponzorirani članci(glavni prozor minimalno 4 dana) i fotogalerije izrađuju se po cijeni od 400 kuna.


Za dodatna objašnjenja i upite obratite nam se na gore navedene kontakte.

vgdanaspozicije.JPG
Oglašivački prostor nalazi se u desnoj koloni i njegova cijena ovisi o poziciji. Na svakoj poziciji moguća je rotacija 3 oglasa u intervalima od 15 sekundi.