°C 26

Zajedno za očuvanje kosca, jedne od najugroženijih ptica Europe

06.08.2017.

Juraj

Manifestacijom ''Kosci za kosce'' već devetu godinu za redom Javna ustanova Zeleni prsten ukazuje na važnost očuvanja livada košanica kao prirodnog staništa ptice kosac. Cilj je očuvanje  kosca (Crex crex),  jedne od najugroženijih ptica Europe, koja je specifična po tome što se gnijezdi na livadama uz vlažna staništa, kao i edukacija lokalnog stanovništva o načinu i terminu košnje prilagođenom toj vrsti.

„Očuvanje ptice kosac direktno ovisi o opstanku ruralnih prostora i tradicionalnog stočarenja.  Bez ljudi i blaga, livade će dalje zaraštati, a za pticu kosac koja svake godine dolazi gnijezditi u naše krajeve, rasti će rizik od  izumiranja u  prirodi. Manifestacijom „Kosci za kosce“ Zagrebačka županija i lokalna zajednica u suradnji s medijima nastoji upoznati javnost i nadležne institucije s važnošću poboljšanja uvjeta života na selu kao preduvjeta očuvanja biološke raznolikosti te kulturne i prirodne baštine“ – istaknula je ravnateljica JU Zeleni prsten Martina Glasnović.

Bez brige o sjenokošama nema ni kosca

U Lovačkom domu kraj "Selečkog mosta" je održan sastanak suradničkog vijeća za zaštićeno područje Odransko polje-Turopolje kojem je prisustvovala i zainteresirana javnost. Predstavljeni su rezultati istraživanja ptice kosac u Odranskom polju na području Zagrebačke županije. Ptica kosac je strogo zaštićena vrsta. Jedna je od ciljnih vrsta očuvanja zbog kojih je područje Turopolja i Odranskog polja proglašeno dijelom europske ekološke mreže Natura 2000. Provedenim istraživanjem u 2017. godine zabilježeno je 45 pjevajućih mužjaka, no zabilježeno je i daljnje zaraštanje livada i širenja invazivnih vrsta, osobito amorfe. Bez livada košanica pogodnih za gniježđenje,  broj kosaca će nastaviti s opadanjem.

Selečki most s lokacijskom dozvolom

Prisutnima je dana informacija o statusu projekta obnove drvenog mosta na rijeci Odri. Sredinom srpnja 2017. ishođena je pravomoćna lokacijska dozvola te je Javna ustanova Zeleni prsten predala parcelacijski elaborat katastru u Velikoj Gorici. Nakon provedbe parcelacije, u Proračunu Zagrebačke županije su planirana sredstva za nastavak izrade projektne dokumentacije, tj. glavnog/izvedbenog projekta. Također je dana informacija o statusu Programa „Zagreba na Savi“. Na idući sastanak Suradničkog vijeća pozvat će se tvrtka Program Sava d.o.o. kako bi prezentirala Program „Zagreba na Savi“.

Mnoštvo okupljenih među kojima su bili i načelnik općine Orle Ervin Vujica i izaslanik župana Zagrebačke županije, Vlado Horina uživali su u prikazu košnje ručnim kosama, hrani koja se nekad nosila koscima kao i u vožnji konjskim zapregama. U neizvjesnom natjecanju u košnji ručnom kosom najviše umijeća i znanja u čistoći otkosa, brzini i vještini košnje u ženskoj kategoriji pokazala je Milica Grgac, a u muškoj Josip Margušić.

Manifestaciju kosci za kosce organizira Javna Ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije u  suradnji s  Općinom Orle, KUD-om Veleševec, KUD-om Posavec Dubrovčak Lijevi i Topolje, lovačkim društvom ''Patka'' Orle, Plemenitom opčinom turopoljskom, Središnjim savezom uzgajivača konja hrvatski posavac i udrugama uzgajivača hrvatskog posavca s područja Zagrebačke županije.

Galerija slika

Zajedno za očuvanje kosca, jedne od najugroženijih ptica Europe Zajedno za očuvanje kosca, jedne od najugroženijih ptica Europe Zajedno za očuvanje kosca, jedne od najugroženijih ptica Europe Zajedno za očuvanje kosca, jedne od najugroženijih ptica Europe Zajedno za očuvanje kosca, jedne od najugroženijih ptica Europe Zajedno za očuvanje kosca, jedne od najugroženijih ptica Europe