°C 15

Rekonstrukcija Centra za kulturu Pavao Štroos u Pokupskom

21.05.2019.

Romana Šimek

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić prisustvovao je u Vodicama potpisivanju 49 ugovora vrijednih 235 milijuna kuna koje je u ime Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisala ravnateljica Matilda Copić za financiranje lokalne infrastrukture s jedinicama lokalne uprave čiji su projekti zadovoljili uvjete na natječaju tipa operacije 7.4.1

Mjerom 7 financiraju se ulaganja u poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, razvoj ruralnog gospodarstva te poticanje društveno-ekonomske održivosti sufinanciranjem ulaganja izrade kvalitetnih lokalnih strateških dokumenata, rekonstrukcije i izgradnje cestovne i komunalne infrastrukture, izgradnje objekata namijenjenih predškolskom odgoju, kulturnim i društvenim aktivnostima te širenju sportsko-rekreacijskih sadržaja čime se stvaraju preduvjeti za poticanje društveno-gospodarskog rasta i zaustavljanje depopulacijskog trenda. Kroz ovu mjeru, zaključno s današnjim danom, ugovoreno je 1.011 projekata sufinanciranih s 2,5 milijarde kuna europskih bespovratnih sredstava.

U Zagrebačkoj županiji ulaganje je ostvarila Općina Pokupsko za rekonstrukciju Centra kulture Pavao Štoos. Predmet ovog projekta je rekonstrukcija postojeće zgrade u centar kulture, a građevina se nalazi unutar zaštićene kulturno – povijesne cjeline općine Pokupsko. Građevina ima tri etaže (podrum, prizemlje i kat), a namjena je javna kulturna zgrada. U podrumu zgrade predviđaju se servisne prostorije u namjeni zgrade, te ostave kulturnog materijala Centra kulture.  U prizemlju se predviđa izložbeni prostor, prostor za prodaju ulaznica i podjelu brošura, garderoba, kuhinja za zaposlene Centra kulture, sanitarni čvor za posjetitelje. Na katu će biti uredi za zaposlenike uprave Centra kulture i sanitarni čvor za zaposlenike.

Ukupni iznos ostvarene potpore za dodjelu je 4.911.000 kuna.