°C 14

Skupna međunarodna izložba fotografija

13.11.2018.

Petar Brnada

Početak u 19 sati.

Izložba ostaje otvorena do 15. 12. 2018.