°C 8

Pacijenti

04.10.2018.

Ivana Ćurić

-komedija,drama, početak u 20:30

-besplatan ulaz, revija Rendez vous au cinema