°C 24

Nove katastarske izmjene: Milijun kuna za gradove i općine

10.08.2018.

Petar Brnada

Zagrebačka županija je gradovima i općinama sa svoga područja uputila javni poziv za prijavu programa/projekata za financiranje izrade nove katastarske izmjere katastarskih općina na području Zagrebačke županije, a za tu je namjenu osigurala milijun kuna.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2018. godine, priopćili su iz Županije te naveli da pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije koje u svojim razvojnim programima, planovima i proračunu za 2018. godinu imaju planirana sredstva za financiranje kandidiranih projekata, pod uvjetom da taj isti projekt ne sufinancira drugi upravni odjel Zagrebačke županije.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve gradove i općine na svom području da svoje prijave dostave najkasnije do 30. studenoga 2018. godine. Tekst javnog poziva i obrazac za prijavu dostupni su OVDJE, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na broj telefona 01/6311-767.

-Prijava zajedno s traženom dokumentacijom dostavlja se poštom preporučeno na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Prijava za financiranje programa/projekata izrade nove katastarske izmjere katastarskih općina na području Zagrebačke županije“, osobno na navedenu adresi u pisarnici na 6. katu ili e-mailom na adresu: v.pavlinovac@zagrebacka-zupanija.hr, pri čemu je potrebno skenirati obrazac za prijavu s pečatom i potpisom ovlaštene osobe i sve potrebne prateće priloge- poručili su iz Županije.

Foto: Zagrebačka županija